Az Urálontúl és Nyugat-Szibéria kora középkori (Kr.u. 4–9. század) régészeti műveltségei és kultúrkörei a feltételezett magyar őshaza területén és tágabb régiójában

Az Urálontúl és Nyugat-Szibéria kora középkori (Kr.u. 4–9. század) régészeti műveltségei és kultúrkörei a feltételezett magyar őshaza területén és tágabb régiójában

Forrás:

Alekszandr Sz. Zelenkov: Кушнаренковская культура или псевдокушнаренковский тип керамики в Тоболо-Иртышье? (Kusnarenkovói kultúra vagy pszeudokusnarenkovói kerámiatípus a Tobol-Irtis-vidéken?). In: Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of young scholars on the Migration Period. November 15‒16, 2019, Budapest. Szerk.: Sudár B. ‒ Türk A. Budapest 2020. in print

(Nagy Béla munkája)

File Name: 01.jpg
File Size: 1.3 MB
File Type: image/jpeg