A Tobol–Irtis régió középkorának történeti és régészeti-kulturális modellje

Александр С. Зеленков / Alekszandr Sz. Zelenkov

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 35–45

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_03

 

download pdf

 

Ключевые слова: Западная Сибирь, эпоха cредневековья, потчевашская, кушнаренковская и бакальская археологические культуры

В статье рассматриваются проблемы историко-культурной модели Западной Сибири, в частности, лесостепного и подтаежного регионов рр. Тобол и Иртыш в эпоху cредневековья. Отмечается спорадический и обрывочный характер процессов формирования знаний и накопления источников о потчевашской, бакальской и кушнаренковской археологических культурах, что привело к противоречивому представлению о составе комплексов, типологии и периодизации средневековья Тоболо-Иртышья. Автором предлагается ввести дополнительный археологический таксон – «круг культур», с целью создания более динамичной и гибкой структуры историко-культурной модели эпохи Средневековья.

 

Kulcsszavak: Nyugat-Szibéria, középkor, potcsevasi, kusnarenkovói és bakalszkojei régészeti kultúrák

A tanulmány Nyugat-Szibéria középkorának történeti és régészeti-kulturális modelljeit tekinti át, különösen a Tobol és Irtis folyók erdős sztyeppi és átmeneti tajgai övének régióiban. A potcsevasi, bakalszkojei és kusnarenkovói régészeti kultúrákról rendelkezésre álló ismeretek formálódásának és a források bővülésének szórványos és töredékes jellege miatt a Tobol–Irtis régió középkori leletegyütteseinek összetételével, tipológiájával és periodizációjával kapcsolatban egymásnak ellentmondó elképzelések fogalmazódtak meg. A szerző a ’kultúrkör’ szó használatának bevezetését javasolja kiegészítő régészeti klasszifikációs fogalomként, azzal a céllal, hogy egy dinamikusabb és rugalmasabb középkori történeti és régészeti-kulturális modellt lehessen felállítani.