Az Urál nyugati előterének tarsolyleletei és európai elterjedésük

Наталья Б. Крыласова – Андрей М. Белавин / Natalja B. Krilaszova – Andrej M. Belavin

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 103–120

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_07

 

download pdf

 

Ключевые слова: Восточная Европа, Пермский край, эпоха средневековья, поясные сумочки, лице-вые пластины сумочек

В период IX‒XI вв. на обширных пространствах Европы от Урала на Востоке до Венгрии и Скандинавии на Западе распространилась мода на поясные кошельки, которые обычно дополняли костюм знатных мужчин. Существуют основания предполагать, что эта мода зародилась на Урале. Оттуда венгры привнесли ее на новую Родину, где средневековые сумочки продолжили свое развитие – особо ценные экземпляры получили украшение в виде серебряных лицевых пластин с позолотой и чеканным орнаментом. На территории России лицевые пластины сумочек встречаются сравнительно редко. В статье рассматриваются новые находки подобных изделий на территории Предуралья, высказывается предположение об их местном производстве.

 

Kulcsszavak: Kelet-Európa, Permi terület, középkor, tarsolyok, tarsolylemezek

A 9‒11. századi Európában hatalmas területen terjedt el a tarsolyviselés divatja, az Uráltól egészen a Kárpát-medencéig és Skandináviáig. A tarsolyok általában a rangos férfiak viseletéhez tartoztak. Megalapozott az a feltételezés, hogy ez a divat az Urál térségében alakult ki. Innen a magyarok továbbvitték magukkal új hazájukba, ahol a középkori tarsolyok tovább folytatták önálló fejlődésüket. A különösen értékes darabokat ezüstből készült, aranyozott felületű és cizellált mintákkal díszített lemezekkel ékesítették. Oroszország területén a tarsolylemezek viszonylag ritka leletnek számítanak. A tanulmányban a szerzők áttekintik az Urál nyugati előterének legújabb tarsolyleleteit, és azok helyi készítése mellett érvelnek.