Besenyő temetkezések az Urál nyugati előterének sztyeppi területeiről

Ирина В. Матюшко / Irina V. Matjusko

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 191–198

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_12

 

download pdf

 

Ключевые слова: номады, степь, средние века, земляные курганы, печенеги

Погребения печенежской культуры представлены погребениями под земляными курганами. Мужские погре-бения обычно были в сопровождении захоронений частей коня.

 

Kulcsszavak: nomádok, sztyepp, középkor, földfeltöltéses kurgánok, besenyők

A besenyő kultúra temetkezései földfeltöltéses kurgánok alatt helyezkednek el. A férfiak sírjait általában részleges lovastemetkezések kísérik.