A Bolsije Tyigani-i temető: a kutatás jelenlegi állása, új módszerek és megközelítések

Светлана И. Валиулина ‒ Андрей В. Пятаев ‒ Елена В. Воронина ‒ Анна Г. Иванова / Szvetlana I. Valiulina ‒ Andrej V. Pjatajev ‒ Jelena V. Voronyina ‒ Anna G. Ivanova

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 243–254

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_15

 

download pdf

 

Ключевые слова: протовенгры, Среднее Поволжье и Прикамье, Больше-Тиганский могильник, IX–X вв., естественнонаучные методы, стекло, металл, керамика

Статья представляет некоторые итоги комплексного исследования материалов Больше-Тиганского могиль-ника IX – начала X вв. на междисциплинарной основе. Первые результаты этой работы раскрывают новые источниковые возможности уникального памятника, показывают большие перспективы такого подхода. Анализ основных материалов – металлических и стеклянных украшений, органических материалов (тек-стиль, войлок, кожа) и керамики позволил представить технологические характеристики изделий этих ка-тегорий, поставить вопросы о центрах производства, путях поступления, культурных связях  протовенгров  Среднего Поволжья и месте Больше-Тиганского могильника в системе древностей IX–X вв.

 

Kulcsszavak: korai magyarok, Középső-Volga és Káma mente, Bolsije Tyigani-i temető, 9–10. század, természettudományos vizsgálati módszerek, üveg, fém, kerámia

A cikk néhány új eredményt mutat be a 9. század és a 10. század eleje közé keltezhető Bolsije Tyigani-i temető interdiszciplináris kutatásaiból. Ennek a munkának az első eredményei új információforrásokat nyitnak ezen unikális lelőhellyel kapcsolatban, ez a megközelítés pedig nagyobb perspektívák feltárását teszi lehetővé. Az alapanyagok analízise kiterjed a fémből és üvegből készült díszítményekre, a szerves anyagokra (textil, nemez, bőr) és a kerámiára, és így lehetőséget nyújt ezen leletek készítéstechnikai jellegzetességeinek megismerésére, illetve a műhelykörzetek és kereskedelmi útvonalak körvonalazására. Betekintést engednek továbbá a Középső-Volga-vidéken élt korai magyarság kulturális kapcsolataiba és a Bolsije Tyigani-i temetőnek a 9‒10. századi régészeti lelőhelyek rendszerében elfoglalt helyére.