Az Urál nyugati előterében élő kora középkori népek kapcsolatrendszere a szaltovo-majaki régészeti kultúra hordozóival

 

Андрей М. Белавин – Наталья Б. Крыласова / Andrej M. Belavin – Natalja B. Krilaszova

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.1 (2022) 73–84

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2021.4.1_06

 

download pdf

 

При анализе вещевого комплекса ломоватовской археологической культуры обращает на себя внимание тот факт, что многие характерные для нее элементы материальной культуры имеют прототипы в материалах салтово­маяцкой культуры. Мы хотели бы обратить внимание исследователей на этот факт, который, безусловно, свидетельствует о наличии тесного взаимодействия между носителями указанных археологических культур. Однако пока это вызывает только вопросы, на которые еще не существует ответов и которые необходимо учитывать при постановке исследовательских задач: чем был обусловлен взаимный интерес представителей столь отдаленных территориально культур? Только ли торговыми контактами можно объяснить наличие «салтовских» предметов в лесной зоне Предуралья и наоборот – «ломоватовских» вещей на салтовских памятниках?

Ключевые слова: Пермское Предуралье, эпоха средневековья, культурное взаимодействие, ломоватовская археологическая культура, салтово­маяцкая археологическая культура

 

A lomovátovói régészeti kultúra tárgyi hagyatékának elemzése arra a tényre hívta fel a figyelmet, hogy számos, az említett anyagi műveltségre jellemző tárgytípus előzménye kimutatható a szaltovo-majaki kultúrában. Mi arra a tényre szeretnénk felhívni a kutatók figyelmét, hogy kétség kívül szoros kapcsolat mutatható ki a két régészeti kultúra egykori hordozói között. Mivel ezidáig a fenti megállapítás csak olyan kérdéseket vet fel, amelyekre még nem léteznek válaszok, illetve olyanokat, amelyek szükségszerűen felvetik az alapvető kérdést a kutatás számára: mi idézte elő a közös érdeklődést két ilyen távoli terület kultúráinak képviselői között? Magyarázhatók-e pusztán kereskedelmi kapcsolatokkal a „szaltovói” jellegű leletek megléte az Urál nyugati előterének erdős zónájában, illetve fordítva ‒ „lomovátovói” jellegű leletek felbukkanása a szaltovói lelőhelyeken?

Kulcsszavak: Permi határterület, középkor, kulturális kölcsönhatás, lomovátovói régészeti kultúra, szaltovo-majaki kultúra

 

Cikk letöltése PDF