Forrástani ellentmondások Kelet-Európa középkori nomádjainak történetében

Владимир А. Иванов / Vlagyimir A. Ivanov

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.1 (2022) 105–116

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2021.4.1_08

 

download pdf

 

В своей статье автор поднимает проблему аутентичности результатов изучения истории средневековых кочевников Восточной Европы историками и археологами. Вопросы, которые автору представляются основными – это исходные территории и маршруты кочевнической миграции в Восточную Европу, территория и этническая составляющая кочевнических государств. К выводам историков­номадистов автор относится критически, поскольку они игнорируют данные археологии, следовательно, в значительной степени являются умозрительными.

Ключевые слова: кочевники, огузы, печенеги, кимаки, кипчаки­половцы

 

A szerző cikkben felhívja a figyelmet a kelet-európai nomádok történettudományi és régészeti kutatása hitelességének hibáira. A szerző számára az alapvető, kérdéses pontok a Kelet-Európába irányuló nomád vándorlások kiinduló területei és útvonalai, valamint a nomád államalakulatok területi és etnikai összetevői. A nomádokkal foglalkozó történészek következtetéseihez a szerző kritikusan áll hozzá, mivel kizárják a régészeti adatokat, és így az általuk levont következtetések spekulatívnak mondhatók. A felsorolt adatok a következő, nem túl biztató következtetések levonására késztetnek: a középkori Eurázsia nomád népek lakta területének közepe (ami Kazahsztán területének jelentős része) számunkra egy fehér folt, és ezt a képet látszólag a közeljövőben senki nem fogja tisztázni. Következésképpen a jövőben foglalkoznunk kell a nomádokkal foglalkozó történészek elméleteivel, melyeket közvetlenül a középkori írott források alapján állítottak össze, és kiegészítették azokat saját elképzeléseikkel. Ezeket az elméleteket nem lehet sem megcáfolni, sem megerősíteni. Ami a nomádokkal foglalkozó régészeket illeti, a közeljövőben rá kell jönniük a régészeti képet szemlélve, hogy ahol most nem ismerünk egy darab nomádokhoz köthető nyomot sem, ott heves politikai indulatok forrongtak és erős államalakulatok virágoztak fel, melyek félelemben tartották „civilizáltabb” szomszédaikat. A helyzet több mint paradox.

Kulcsszavak: nomádok, oguzok, besenyők, kimakok, kipcsakok-kunok