Inscriptions and inscription-like marks from the Avar cemetery of Zamárdi

Fehér Bence / Bence Fehér

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.1 (2022) 443–452

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2021.4.1_22

 

download pdf

 

A zamárdi avar temető leletanyagában előfordulnak karcolt felületű, potenciálisan feliratos tárgyak, közülük azonban még csak egyet dolgozott fel tudományosan Harmatta János – viszont az ő feliratfeloldása nagyon vitatható. 2019­ben módomban állt néhány tárgyat megvizsgálni. Egyértelműen feliratos a Harmatta által is tárgyalt szíjvég az 1280. sírból, három különböző jelöléssel: egy görög betűs, valószínűleg csak pszeudo­görög szó (πιπι [?] ωφ), két pentagramma, és egy magányos összetett jel (tamga?) mellett álló támadó szarvas állatalak. Mindhárom jelölésnek mágikus, bajelhárító értelmet tulajdoníthatunk. Egy szíjvégen az 1344. sírból szintén három jel van: egy köröcske, egy nagyobb ábra, amely igen közel áll a nagyszentmiklósi 2. korsó tamgáihoz és egy írásszerű jeleket tartalmazó sorozat, amely azonban két ütemben készült, a korábbi jeleket két > jel felülírja, ami talán tulajdonosváltást jelöl, és monogramként értékelhető. Egy kisszíjvégen az 1121. sírból nem írás, hanem rajzos ábrázolás található, valószínűleg életfa, ami szintén funkcionálhatott tamgaként. Van azonban olyan szíjvég is (1623. sír), amelyen bár vannak karcolások, de egyértelműen véletlenszerűek, és nem írás.

Kulcsszavak: középavar, tamga, (rovás)írás, görög felirat, Nagyszentmiklós, életfa

 

Several objects with scratched surface were found in the Avar cemetery of Zamárdi, which may potentially contain inscriptions. Only one of them was analysed by János Harmatta, but his solutions are problematic. I had an occasion to investigate some of these objects in 2019. The strap end which Harmatta tried to interpret (grave 1280) is doubtless inscribed, but there are three different phenomena on the surface: a word in Greek letters, probably only pseudo-Greek language (πιπι (?) ωφ), two pentagrams and a composite sign (tamga?) which is accompanied with the figure of an attacking horned game. Another strap end (grave 1344) shows three marks too: a little circle, a larger figure which is much resembling the tamgas on the No. 2 vessel of the Nagyszentmiklós treasure, and a series of writing-like signs, but they were made in different times: two > marks overlap the others. Maybe they show the change of proprietors, and we may take them for monograms. Another strap end (grave 1121) shows only a figure of a “tree of life”, which could be used as a tamga too. And there is a strap end (grave 1623) which contains only unintentional scratches.

Keywords: Middle Avar Age, tamga, Greek inscription, runic writing, Nagyszentmiklós, tree of life