The reconstruction of the cup from Zemplén

Barta Balázs – Mestellér János / Balázs Barta– János Mestellér

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_11

 

download pdf

 

A Foedus Orientalis Kulturális Egyesület felkérésére Barta Balázs, fém-ötvös restaurátorművész, ötvös-aranyműves elkészítette a zemplén–szélmalomdombi vezérsírból előkerült csésze rekonstrukcióját. A csésze készítése során nem mindenhol ragaszkodott a modern technika által kínált könnyebb megoldásokhoz annak érdekében, hogy a végeredmény minél közelebb legyen az egykori valósághoz.

 

Kulcsszavak: Zemplén–Szélmalomdomb, zempléni csésze, rekonstrukció, ötvös, cizellőr, Fettich, Fodor, felhúzófa, galvanoplasztika

 

In 2020 Balázs Barta goldsmith, restorer made a reconstruction of the Zemplén cup, after examining the cup’s galvanoplasty copy in the Ponitranske Museum. In many cases he tried to follow ancient techniques: instead of using a lathe to get the form of the cup, he used a hammer and wooden form to achive the desired result. During the chasing (embossing) Barta followed the original pattern as punctual as possible: he copied the pattern mistakes of the original as well. In the polishing process he choose an older, more time consuming methold. But instead of fire gilding, what would be the authentic method, he used galvanic technique to make the gilding. We do not have knowledge about the gilding of the cup’s inside surface, nonetheless Barta gilded the interior of the reconstruction as well.