Similar bead-types in the cemetery of Bolshije Tigani and in the 10–11th century bead material of Hungary

Szilágyi Katalin / Katalin Szilágyi

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_24

 

download pdf

 

A dolgozat a honfoglalás és kora Árpád-kori magyarországi temetők gyöngyanyagának és a Bolsije Tyigani 8. század végi – 10. századi temető (ma Tatár Köztársaság, Oroszországi Föderáció) gyöngyanyagának igen nagyfokú hasonlóságát mutatja ki. Megnevezi, illetve megalkotja a 24 hasonló gyöngytípust, és megadja azoknak a szerző által ismert magyarországi előfordulási helyeit. A típusalkotás a szerző korábbi munkáin alapszik. A két temető gyöngyanyagának összehasonlításakor öt új gyöngytípus is megalkotásra került, valamint kijelöltük a gyöngykutatás további feladatait. Foglalkozunk a balta alakú gyöngyök problematikájával, valamint egy gyöngyfajtának a honfoglaló magyarokkal való megérkezésével a Kárpát-medencébe.

 

Kulcsszavak: honfoglaló magyarok, 9–11. századi gyöngytípusok, Bolsije Tyigani temető, hasonló gyöngytípusok, Kárpát-medence

 

The paper reveals the high degree of similarity between the bead material of the late 8th–10th century cemetery of Bolshije Tigani (Tatarstan, Russian Federation) and the bead material of the cemeteries of the Hungarian Conquest Period and Early Árpádian age. 24 similar bead-types have been found, and 5 new types were constructed, and their places of occurrence in Hungary have been identified too. The typological work is based on the former investigations of the author, comprehending some 10.000 pieces of beads studied personally by autopsy. We have dealt with the problematic of the axe-shaped beads too - one of the parallel bead types being the axe-shaped bead of hatchet form. As for the new tasks of bead-research we have pointed out some millefiori and mosaic beads worth for further investigation from the point of view of similarity in the two regions.