Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4‒6, 2014, Esztergom

1. kötet

 

kep5 2 

Tartalom

 

 

Észrevételek néhány délnyugat-szlovákiai császárkori leletegyütteshez / Remarks about some finds of the Roman period from Southwest Slovakia

21

Prohászka Péter

5. századi kerámia a Visegrád-Gizellamajorban feltárt kiserőd déli épületszárnyából5th-century pottery from the southern wing of the fortlet of Visegrád-Gizellamajor

35

Ottományi Katalin

A visegrád-diósi késő császárkori temető keresztény emlékeiről / Christian remains from the Roman imperial period cemetery at Visegrád-Diós

71

Gróh Dániel

Ács-Öbölkúti-dűlő lelőhely római kori sírjainak embertani eredményei / Anthropological findings from the Roman-period cemetery at Ács-Öbölkúti-dűlő

81

Tóth Gábor – Merczi Mónika

Egy kis kampó két élete / The two lives of a small hook

87

Pásztókai – Szeőke Judit

Horogra akadva – Egy új típusú kézi orsó felfedezése az alföldi szarmatáknál / Auffindung auf einem Haken – Also Entdeckung eines neuen Handspindeltyps bei den Ungarnland lebenden Sarmaten

97

Pópity Dániel

A balta alakú csüngők a szarmata leletanyagban / Axe-shaped pendants among Sarmatian finds

129

Gulyás Gyöngyi 

A pesti-síkság barbaricumi lelőhelyeinek pecsételt kerámiatípusai / Stamped pottery types from the Barbaricum sites of the Pest Plain

165

Korom Anita

Szarmata edényégető kemencék az M43 autópálya nyomvonalán / Sarmatian pottery kilns on the trail of the M43 highway

205

Benedek-Bene Zsuzsanna – Benedek András

Rangos szarmata temetkezés Szolnok-Szűcs-tanya lelőhelyről / Ein sarmatisches Adelsgrab am Szolnok-Szűcs-tanya

227

Schilling László – Bendő Zsolt – Váczi Tamás

Szarmata temető Makó-Igási járandóban / Sarmatian cemetery at Makó-Igási járandó (County Csongrád, Hungary)

257

Balogh Csilla

A Makó-Igási járandó I. lelőhely (M43 25. lh.) szarmata csontvázanyaga / Sarmatian skeletal material at Makó-Igási járandó (M43 Site 25)

321

Marcsik Antónia

Szarmata sírok a magyar–horvát gázszállító vezeték nyomvonaláról ‒ Paleopatológiai elemzés / Sarmatian graves from the Hungarian-Croatian gas pipeline – Palaeopathological analysis

329

Paja László

Gyermekmaradványok az alföldi szarmaták településein / Infant and child remains in the Sarmatian settlements of the Great Hungarian Plain

341

Sóskuti Kornél

„Barbárok?” – A Rákóczifalvi késő szarmata – hun kori pusztulási horizont értékelése / “Barbarians?” – Interpretation of the Late Sarmatian-Hunnic period destruction horizon at Rákóczifalva

371

Masek Zsófia

Száz gepida ház – A rákóczifalvi gepida település szerkezete / “Hundred Gepid dwellings” – The structure of the Gepid settlement at Rákóczifalva

407

Masek Zsófia

„Éjt s nappalt lovon töltötték…” – A kora népvándorlás kori lószerszámok vizsgálata a keleti leletanyag tükrében„Tag und Nacht verbrachten sie zu Pferd…“ – Oder die Untersuchung der frühvölkerwanderungszeitlichen Pferdegeschirre anhand der östlichen Funden

447

Piros Réka Ágnes 

Fegyveres langobardok Magyarországon I. Típusok és fegyverkombinációk / Langobard warriors in Hungary I. Types and combinations

469

Keresztes Noémi Ninetta

Újabb adatok a kora avar kori Tiszántúl kelet-európai kapcsolataihoz / New results of the research concerning the relations between Eastern Hungary and the Eastern European steppe in the Early Avar period

499

Gulyás Bence

A kunszentmártoni avar mellpáncél-rekonstrukció tesztelése. A fűzőanyagok és a fűzött szerkezet mérési eredménye és a lovas támadással szembeni védelem hatékonysága / Testing of the reconstructed Avar-period chest armour from Kunszentmárton. About the measurements of the lacing materials, the laced structure and the efficiency of the armour in cavalry attacks

513

Hortsin Tamás – Magyar András

A Keszthely-Fenékpuszta, déli erődfal előtti korai Keszthely-kultúrás temetkezések gyöngyleletei / Bead finds from the Keszthely Culture burial site in front of the southern fortress wall of Keszthely-Fenékpuszta

529

Pásztor Adrien

Az avar kori nagy gyöngycsüngős fülbevalók / Large bead-pendant earrings from the Avar period

581

Balogh Csilla – Pásztor Adrien

Ifjúkori feljegyzések az Ermitázs egy különleges kiállítási vitrinjéről. Mala Perescsepino, 1912 – az úgynevezett „poltavai kincs” tulajdonjelei / Notes from long ago on an unusual display case in the Hermitage. Mala Pereshchepina, 1912 – The runiform signs of the Poltava Treasure / Юношеские заметки об особенной витрине на выставке в Эрмитаже. Малая Перещепина, 1912 – собственные знаки т.н. полтавского сокровища

649

Szentpéteri József

Az avar kori félgömb alakú és rozettás lószerszámveretek / Hemispherical horse harness mounts and rosettes from the Avar period

669

Csuthy András

Szőlőmaradványok egy avar fegyveres férfi sírjából Dunaszentgyörgy-Kaszás-Tanya lelőhelyről / Grape remains from the grave of an Avar warrior at the Dunaszentgyörgy-Kaszás-tanya archaeological site (Tolna County, Hungary)

691

Kenéz Árpád – Pető Ákos

A Pitvaros-víztározói késő avar kori temető radiokarbon keltezése, Bayes analízise és régészeti értékelése / Radiocarbon dating, Bayesian analysis and archaeological evaluation of the Late Avar cemetery at Pitvaros-Víztározó

707

Siklósi Zsuzsanna – Lőrinczy Gábor

Kiskundorozsma-Daruhalom és Kiskundorozsma-Kettőshatár avar kori temetőinek gyöngyanyaga / Beads from the Avar-period cemeteries at Kiskundorozsma-Daruhalom and Kiskundorozsma-Kettőshatár

737

Füleki Orsolya

Az avar kori sírrablásokról három kiskundorozsmai temető kapcsán / About Avar-period grave robbings in relation to three cemeteries at Kiskundorozsma

763

Samu Anita – Szalontai Csaba

Typological classification of the cast belt mounts of the Late Avar period (late 7th – early 9th century) / A késő avar kori (7. század vége – 9. század eleje) öntött bronz övveretek tipológiai felosztása

813

Gábor Fancsalszky 

Avar kori településnyom Hódmezővásárhely-Kopáncs I., Olasz-tanya lelőhelyen. Egy félig földbe mélyített épület régészeti és természettudományos értékelése / Remains of an Avar-age settlement at the Hódmezővásárhely-Kopáncs I, Olasz-tanya archaeological site (Csongrád County, Hungary). Archaeological and scientific assessement of a semi-subterranean feature

831

Herendi Orsolya – Pető Ákos

Oleksij V. Komar