The investigation of the human remains from the Csárdaszállás-Hanzély-tanya site (MRT 10. 385. 4/21. lh.)

Bereczki Zsolt

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.2 (2017) 803–810

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2017.3.2_35

 

download pdf

 

A tanulmány egy 19 sírból álló temetkezési hely embertani leleteinek vizsgálatáról számol be. A leletek közül 17 egyén maradványain (13 avar kori, három 10–11. századi, valamint egy ismeretlen korú) volt lehetőség megfigyeléseket végezni. Az adatok összegyűjtéséhez és elemzéséhez a történeti embertanban szokásos makromorfológiai módszereket alkalmaztam. A 7–8. századi maradványok mind morfológiai, mind metrikus, mind patológiai jellegzetességeiket tekintve illeszkednek a korszakról eddig összegyűjtött ismereteink rendszerébe. A patológiai jellegek közül a 10. sír gyermekmaradványain láthatók fertőző vagy hiánybetegség nyomai, a 12. sír férfi maradványain megfigyelhető fertőzéses eredetű csigolya osteomyelitis és gerincsérv, a 14. sír női maradványainak feltehetően fertőzéses tünetei, illetve a 15. sír női koponyáján található jelképes trepanáció és a fertőzéses tünetek együttes előfordulása érdemel említést.

Kulcsszavak: 7–8. század, 10–11. század, fertőző betegségek, jelképes trepanáció, paleopatológia

 

Pál Medgyesi led a rescue excavation in the area in 1998, and unearthed a burial site consisting of nineteen graves. Fifteen graves were dated to the turn of the 7th and 8th centuries AD, three to the 10th–11th century, and one remained undated. I had the possibility to conduct the investigation of the remains of seventeen individuals (thirteen from the Avar period, three from the 10th–11th century, one undated). During the collection and analyses of the data, standard mac-romorphological methods of historical anthropology were used. The data of the 7th–8th century remains are well in accordance with the formerly collected knowledge on the morphology, metrical characteristics, and paleopathological features of the era. Among the pathological cases, only a few stand out. The infant remains of Grave No. 10 show signs of an infectious or deficiency condition. The remains of an adult male in Grave No. 12 exhibit symptoms of vertebral osteomy-elitis of infectious origin and discus hernia. The remains of an adult female in Grave No. 14 show probable infectious signs too, just like the remains of another female from Grave No. 15, which represents traces of symbolic trephination and signs of infection.