Bead finds from the cemetery of Szegvár-Oromdűlő

 

Pásztor Adrien

A szegvár-oromdűlői temető és a Tiszántúl kora avar időszaka. The Szegvár-Oromdűlő Cemetery and the Avar Period in the Trans-Tisza Region.

MŐK Kiadványok 5 (2020) 405–508

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2022.5_04

 

download pdf

 

1980 és 1997 között a Tisza és a Körös összefolyása közelében fekvő Szegvár település belterületétől keletre lévő homokos dombvonulaton, mintegy 23 000 m2 -nyi területen Lőrinczy Gábor vezetésével egy 6–7. századi temető 467 sírját tárták fel, amelynek csak 6%-a volt bolygatott vagy kirabolt. 198 sír és öt szórvány tartalmazott különböző anyagú és díszítésű gyöngyöket, egymástól eltérő összetételű és hosszúságú gyöngysorokat. Jelen tanulmány 3200 gyöngy tipológiai és tipokronológiai elemzésével, illetve a velük alkotott díszek és nyakláncok összetételével, stílusjegyeik ismertetésével, a gyöngyök sírokban megfigyelt viseleti szokásainak bemutatásával és esetenként – lelethorizontjaik ismeretében – kronológiai helyzetük meghatározásával foglalkozik.

 

467 graves of a 6th–7th century cemetery came to light east of the inner areas of the settlement of Szegvár between 1980 and 1997. 198 graves among them and five scattered finds yielded beads of various materials and ornaments, and rows of beads of different composition and length. This study presents the typological and typochronological analysis of 3200 beads, the composition of the necklaces and ornaments made from them, the introduction of their stylistic elements, the clothing traditions concluded by their location in the graves, and occasionally their chronological position.