Analysis of the egg remains from the Avar Age cemetery of Szegvár-Oromdűlő

 

Tugya Beáta – Stewart, John

A szegvár-oromdűlői temető és a Tiszántúl kora avar időszaka. The Szegvár-Oromdűlő Cemetery and the Avar Period in the Trans-Tisza Region.

MŐK Kiadványok 5 (2020) 885–893

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2022.5_14

 

download pdf

 

1980 és 1997 között a szegvári tsz homokbányájában Lőrinczy Gábor végzett megelőző leletmentést. A feltárt 36.000 m2-es területen császárkori telep, szarmata-, kora avar kori és 10–11. századi temető került elő. A kora avar kori sírok közül 467 temetkezést tártak fel. A sírok közel fele gyermeksír volt, valamint a férfiakhoz képest az elhunyt nők voltak többségben. A temető sírjainak csak a 6%-át rabolták ki. A leletanyag a temetőrészt a 6. század utolsó harmadától a 7. század második harmadának végéig keltezi. Sajátos temetkezési szokások jellemzik a sírokat: magas a fülke- és padmalyos sírok száma, gyakoriak a részleges állattemetkezések és a nagyszámú kerámiaedény koponya mellé helyezése. A tanulmány a leletanyag egy kevésbé kutatott részét, a sírokba helyezett tojásmaradványokat vizsgálja. Két fontos kérdésre keressük a választ. Milyen fajok tojásai kerültek a sírokba? Kiköltött tojásokról van-e szó? Utóbbi kérdésre adott válasz segít annak eldöntésében, a tojásmaradványok ételmellékletekként értelmezhetők-e vagy valamilyen egyéb mögöttes, esetleges szimbolikus jelleget társíthatunk-e melléjük?

 

The present study investigates a little-known segment of Avar period burial practices: egg remains placed into the graves. Only seven among the 467 unearthed graves of the early Avar period cemetery of Szegvár-Oromdűlő yielded eggs. Despite their small number, these tiny, often smaller than 1 cm2 eggshell fragments provide significant information. Their analysis reveals the egg of which species was placed into the grave. Furthermore, we can also learn whether these eggs were hatched or not. In case these eggshells were the remains of unhatched eggs, we can consider eggs as food offerings. However, in Szegvár, just like in every investigated Avar Age cemeteries, the various number of eggshell pieces placed by the deceased were the remains of hatched eggs. Their significance cannot be disregarded: we may associate them with symbolic, cultic meanings, and regard their deposition as a common, deliberate practice. Eggs are the ancient symbols of fertility, birth, creation, renewal and rebirth, and became the symbols of resurrection in Christianity.