A honfoglalás kori régészeti hagyaték párhuzamainak elterjedése Kelet-Európa kora középkori régészeti hagyatékában. A magyarság elődeinek szállásterületei a régészet szemszögéből

A honfoglalás kori régészeti hagyaték párhuzamainak elterjedése Kelet-Európa kora középkori régészeti hagyatékában. A magyarság elődeinek szállásterületei a régészet szemszögéből

Forrás:

A honfoglalók viselete. Szerk.: Sudár B. – Petkes Zs. Magyar Őstörténet 1. Budapest 2014, 32.

Az újabb kelet-európai régészeti eredmények alapján az Urál és a Kárpátok közötti terület 9. századi hagyatékában egyre biztosabban tudunk elkülöníteni olyan, földrajzilag jól behatárolható lelőhelycsoportokat, amelyek egyszerre mutatnak kapcsolatot a Kárpát-medence és a Dél-Urál régió kora középkori emlékanyagával. Ezek alapján egyrészt újabb információkat kapcsolhatunk a magyarok elődeinek feltételezett vándorútjához, a keleten maradt magyarokhoz, illetve a 10. századi Magyar Fejedelemség keleti kereskedelméhez és kapcsolatrendszeréhez.

File Name: 05.jpg
File Size: 328.72 KB
File Type: image/jpeg