A nomád fejedelemségtől az európai királyságig. Az ótörökök magyarokra gyakorolt hatásának kérdéséhez

Ярослав В. Пилипчук / Jaroszlav V. Pilipcsuk

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 229–240

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_14

 

download pdf

 

Ключові слова: тюрки, хозари, угорці, ідеологія, дуалізм верховної влади, язичництво

Ярослав Валентинович Пилипчук

Ця стаття присвячена питанню впливу давніх тюрків на суспільство давніх угорців. Дуалізм верховної влади у угорців виник під впливом хозар. Багато соціальних практик були перейняті угорцями від булгар та хозар. Вершницька ідеологія панувала у угорців, як і у інших кочівників. Традиційні вірування та релігійні практи-ки угорського язичництва схожі на тюркське язичництво огурських народів. Структура влади та ідеологія давніх угорців почала змінюватись тільки після того, як угорці вже перебували кілька десятиліть у Паннонії. Давньотюркська система лестничного спадкування влади була замінена майоратом, а християнство стало новою релігією, після періода двовір’я у Х ст. Реформи Гези та Вайка (Іштвана I. Святого) сприяли перемозі етнічної самосвідомості над трайбалізмом.

 

Kulcsszavak: török népek, kazárok, magyarok, ideológia, kettős fejedelemség, pogányság

Jelen tanulmányban a szerző az ótörök népek ősmagyar társadalomra gyakorolt hatását vizsgálta. A kettős fejedelemség a magyaroknál kazár hatásra alakult ki. A magyarok számos társadalmi gyakorlatot a bulgároktól és kazároktól vettek át. A magyaroknál a lovasnomád világkép dominált, csakúgy, mint a többi nomád nép körében. A magyarság hagyományos pogány hitvilága és vallási gyakorlata sokban hasonlít az ótörök népek pogány vallásához. A hatalom szervezete és az ősmagyarok ideológiája csak néhány évtizeddel a honfoglalás után kezdett átalakulni. A hatalom öröklésének ótörök rendszerét, a szeniorátust a primogenitúra (elsőszülöttség) váltotta fel. A pogány és keresztény vallásosság 10. századra jellemző párhuzamos jelenléte után a kereszténység lett a magyarok új vallása. Géza és Vajk (I. [Szent] István) reformjai nagyban hozzájárultak az etnikai öntudat győzelméhez a törzsi összetartozástudat felett.