A Zlivki temető 40. sírjából származó védelmező szimbolikával ellátott övkészlet

Владимир К. Гриб / Vlagyimir K. Grib

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.1 (2022) 85–104

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2021.4.1_07

 

download pdf

 

В статье уделено внимание одному из погребений Зливкинского могильника, в котором, была найдена гарнитура наборного серебряного пояса. Анализируется стилистика отдельных деталей пояса, делается попытка семантического анализа изображений. По мнению автора зооморф ное изображение на пряжке пояса выполняет функцию апотропея по отношению к его владельцу. Кроме поясного набора в погребении были найдены кувшин, деревянное блюдо, железный нож и костяной наконечник стрелы. У головы и у ног умершего мужчины находилась жертвенная пища в виде костей овцы. На фоне, как правило, безынвентарных погребений могильника, инвентарь погребения 40 выделяется своим разнообразием. По количеству и составу вещевого комплекса, оно является одним из самых «богатых» среди 94 исследованных на сегодняшний день погребений могильника Зливки. Кроме того, наличие в его составе деревянного блюда и особенно се­ребряного пояса позволяют говорить о высоком социальном статусе умершего мужчины в составе зливкинской общины. По своей стилистике серебряный пояс из погребения 40 выполнен в «салтовско­субботцевском» стиле и датируется сер. – нач. второй половины IX в. Для населения степного ареала Восточной Европы этого времени наборные пояса, являясь символами воинской доблести, социального положения его владельца, несли в себе функцию предмета­апотропея, наделенного охранительной функцией.

Ключевые слова: могильник Зливки, пояс, серебряные накладки, пряжка, собака, апотропей, охранительная магия

 

А cikkben a zlivki temető egy sírja kerül tárgyalásra, melyből ezüst övkészlet került elő. Megvizsgálásra kerülnek az öv egyes részei és kísérlet történik az ábrázolások jelentéstani meghatározására. A szerző véleménye szerint a szíjvégen található állatalakos ábrázolás az övkészlet tulajdonosa számára óvó-védő, kultikus funkciót látott el. Az övkészlet mellett a sírban egy kancsó, egy fa tál, vas kés és egy csont nyílcsúcs helyezkedtek el. Az elhunyt férfi fejénél és lábainál áldozati ételmelléklet maradványai, juh csontjai helyezkedtek el. A temető melléklet nélküli sírjai közül a 40. sír kitűnik a mellékletek sokszínűségével. A mellékletek mennyisége és összetétele alapján ez tekinthető az egyik „leggazdagabbnak” az eddig kutatott 94 sír közül a Zlivki temetőben. Ezen kívül a mellékletanyagban megtalálható fa tál és különösen az ezüst övkészlet alapján megalapozott az elhunyt magas státuszáról beszélni a Zlivki temető közösségén belül. Stilisztikáját tekintve a 40. sír övkészlete „szaltovói-szubbotci” stílusban készült és a 9. század közepére ‒ második felének elejére keltezhető. Kelet-Európa sztyeppi régiójának lakói számára ebben az időszakban a veretes övek a hadi érdemek, viselője társadalmi rangjának jelzői voltak, és óvó-védő funkciót is hordoztak magukban.

Kulcsszavak: Zlivki temető, öv, ezüst rátét, csat, szíjvég, kutya, apotropais, óvó-védő mágia