New results of the non-destructive archaeometric study on Hunnic-period horse tacks

Piros Réka Ágnes ‒ Mozgai Viktória – Bajnóczi Bernadett / Réka Ágnes Piros – Viktória Mozgai – Bernadett Bajnóczi

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.1 (2022) 225–242

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2021.4.1_13

 

download pdf

 

A hun kor kései szakaszára keltezhető leletegyüttesek, amelyek közé az általunk vizsgált lévai, nyíregyháza­orosi, valamint pécsüszögi lószerszámzatok sorolhatók, a préselt, aranylemezes tárgyak horizontjának képviselői. A jelen kutatás fő célja az anyagösszetétel és az aranyozás technikájának megállapítása, valamint az egy leletegyüttesen belüli csoportok összetartozásának bizonyítása. Ez lehetőséget teremt arra, hogy nemcsak küllem, hanem anyagösszetétel alapján is igazolást nyerjen a sérült, esetleg elveszett tárgyak garnitúrán belüli pótlása, javítása. A kézi röntgenfluoreszcens spektrométerrel (hXRF) végzett méréseket digitális mikroszkópos képekkel egészítettük ki. A kapott eredmények alapján a tárgyak aranylemezből (Pécsüszög), aranyozott ezüstlemezből (Nyíregyháza­Oros) vagy aranyozott vörösrézből (Léva) készültek. Kémiai összetételük változatos képet mutat, amely alapján jól elkülöníthetők az eltérő ötvözetből készült tárgyak. A tárgyakat tűzi aranyozással (Léva) vagy „füstaranyozással” (leaf gilding) (Nyíregyháza­Oros) díszítették.

Kulcsszavak: hun kor, lószerszámzat, Kárpát­medence, archeometria, kézi XRF, préselt aranylemezes horizont

 

Horse tack assemblages, including the here discussed objects from Léva, Nyíregyháza-Oros and Pécsüszög, can be dated to the late phase of the Hunnic Period and represent the horizon of objects manufactured from pressed gold plates (“Pressblechtechnik” horizon). The aim of the present research is to determine the chemical composition of the objects and the type of gilding by non-destructive methods. The objects were analysed with a handheld X-ray fluorescence spectrometer (hXRF) and a digital UV/VIS microscope. The detailed analysis can help prove the belonging of the objects to the same assemblages and detect any later replacement/repair of a damaged or lost object. The objects were manufactured from gold plates (Pécsüszög), gilded silver plates (Nyíregyháza-Oros) or gilded copper plates (Léva). Two types of gilding were used on the objects: fire gilding (Léva) or leaf gilding (Nyíregyháza-Oros).

Keywords: Hunnic Period, horse tack assemblages, Carpathian Basin, archeometric, handheld X-ray fluorescence spectrometer (hXRF), “Pressblechtechnik” horizon