Solution of the szekely origin question

Hakan Aydemir / Hakan Aydemir 

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_01

 

download pdf

 

A dolgozat egy új nyelvtörténeti módszert alkalmazva a székelyek eredetkérdésének megoldását adja. Bemutatja a kínai források nyelvészeti-filológiai elemzése alapján a székelyek eddig ismeretlen korai történetét, tárgyalja kronológiai sorrendben a vonatkozó forráshelyek alapján az 581–715 közötti eseményekről szóló legfontosabb, a székelyek történetével kapcsolatos részeket, különös tekintettel a 7. századi Suishu (隋書) és a Beishi (北史) című munkákra. Bemutatásra és etimologizálásra kerül a kínai forrásokban előforduló, székelyekre vagy azok csoportjaira vonatkozó összes népnévi variáns, s ennek kapcsán megállapítható, hogy a kínai források valamilyen „szekel” alakra visszamenő alakváltozatai az egykori Keleti Türk Kaganátus területén élő keleti székelyekre és csoportjaira, az „eszkel” és „eszkil” alakokat tükröző alakváltozatok pedig a nyugati székelyeknek a Nyugati Türk Kaganátus területén élő csoportjaira vonatkoznak. 

 

Kulcsszavak: székelyek, székelyek eredete, keleti és nyugati székelyek, hun-hagyomány, Attila-hagyomány

 

The article summarizes the main results of the chapters on the question of the origin of the Szekelys and the Székely ethnonym of the book Hakan Aydemir: Türk Tarihinin Kaynakları olarak Eski Türk Boy Adları [The ancient Turkic ethnonyms as the sources of Turkic history] published in 2021. Relying on several Chinese sources, the article explores the hitherto unknown early history of the Szekelys. In this regard, it presents the most important records of the Chinese sources on the events between 581–715 concerning the Szekelys in chronological order, and states that the first mentions of the Szekelys are in the chapters on the Tiele (鐵勒) tribes of the Suishu (隋書, chapter 84) and Beishi (北史, chapter 99). In both works, the Szekelys are listed as one of the Tiele tribes inhabited north of the Tula River (Mongolia) under the name Sekel (Sījié 斯結), which was mistakenly read as Sïkïr / Sïkar / Siker or Izgil until now.