Early Medieval genetic data from Ural region evaluated in the light of archaeological evidence of Ancient Hungarians

Csáky Veronika – Gerber Dániel – Szeifert Bea – Egyed Balázs – Stégmár Balázs –Szergej G. Botalov – Ivan V. Grudocsko – Natalja P. Matvejeva –Alekszandr Sz. Zelenkov – Anasztaszija V. Szlepcova – Rimma D. Golgyina – Andrej V. Danics – Mende Balázs Gusztáv – Türk Attila – Szécsényi-Nagy Anna 

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_06

 

download pdf

 

A korai magyarok az Urál vidékéről vándoroltak Kr. u. 9. században a Kárpát-medencébe a Közép-Volga vidékén és a kelet-európai sztyeppén keresztül. Egykori őshazájuk a kusnarenkovói kultúrával jellemezhető Urálontúl déli része lehetett. Az Urál nyugati előteréből pedig többek között a lomovátovói és a nyevolinói kultúrák hozhatók régészeti szempontból kapcsolatba a korai magyarsággal. Jelen tanulmány ezen régiókból származó 36 temetkezés, valamint a mai Magyarország területről származó 9 honfoglalás kori egyén anyai és apai vonalát vizsgálja, ezen felül az urálontúli Ujelgi temető néhány egyénének teljes genomi (shallow shotgun) adatait is közli. Az említett – valószínűleg endogám csoport által használt – Ujelgi lelőhely három horizontja között genetikai folytonosságot fedezhetünk fel. Filogenetikai és populációgenetikai elemzések segítségével szemléltetjük az Urálontúl, az Urál nyugati előtere és a Kárpát-medence közötti különböző szintű genetikai kapcsolatokat. A bemutatott új uráli eredmények az eurázsiai népességgenetikai kutatások adatsorait jellemző hiányosságot pótolják, és valamelyest átírják a 10–11. századi Magyarország területéről származó mitogenomokból és Y-kromoszómák vizsgálataiból korábban levont következtetéseket. A tanulmány 2020. novemberében jelent meg angol nyelven a Scientific Reports folyóiratban (https://www.nature.com/articles/s41598-020-75910-z).

 

Kulcsszavak: aDNS, mitokondriális DNS, Y-kromoszóma, Urál vidék, korai magyarok

 

The Ural region had an important role in ancient Hungarians’ ethnogenesis based on archaeological, linguistic and historical sources, although the results of these research fields exhibit differences of chronological and cultural aspects. The new mitogenome, Y-chromosome and shallow shotgun autosomal DNA sequence data from the South-Urals presented here confirms the region’s relevance from population genetic perspective too. The overall maternal makeup of the investigated 36 samples from the Ural region in a phylogenetic and phylogeographic point of view suggests a mixed characteristic of rather western and rather eastern components, although the paternal lineages are more homogenous with Y-haplogroups typical for the Volga-Ural region. The exact assignment of each mitochondrial haplotype of the Trans-Uralic Uyelgi population to the Eastern and Western Eurasian components is impossible, but comprehensive representatives are present.

 

Mellékletek