Burials of the conquering Hungarians from Deszk-Ambrus Endre földje

Varga Sándor / Sándor Varga

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_14

 

download pdf

 

A cikkben Deszk-Ambrus Endre földje (Deszk Sz.) lelőhely honfoglaló temetkezéseinek bemutatására és értékelésére vállalkozom. A lelőhelyen még 1938-ban, Csallány Dezső végzett először ásatást. A feltárt sírok közül 4-ben volt 10. századi leletanyag. A honfoglaló temető a legnagyobb valószínűséggel a 10. század középső harmadában létesült, amit megerősíteni látszik a 10. sírból előkerült érme is. A lelőhely értékelése kapcsán kitérek annak topográfiájára, az őskori temetkezési halmokba beásott temetkezések kérdéskörére, valamint az itt bemutatott lelőhely kapcsolatára is az avar kori emlékekkel.

 

Kulcsszavak: Deszk, honfoglalás kor, Maros, őskori halmok, topográfia

 

Numerous cemeteries of the conquering Hungarians and from the Early Árpád Period are known from the southern bank of Maros River between Makó and Szeged (Fig. 1). In the present paper I present and analyse the graves of the cemetery of the conquering Hungarians from the site of Deszk-Ambrus Endre földje. The site was excavated by Dezső Csallány in 1938 and 1939. During his research altogether 33 burials were found, of which four contained 10th-century material (Fig. 2–11). After the description of the graves and their finds, I analyse the topographical situation of the cemetery in more detail. Since the graves were found on a regular, rectangular elevation, and the name of the site contains the “halom” (= mound) element, it is possible that the graves had been dug into an earlier burial mound. There is, however, no direct archaeological evidence (a burial unambiguously belonging to the mound) for this; furthermore, the available maps of the area indicate that the series of oval hills elevating from their surroundings beside each other had a natural origin. Since it was suggested in connection with a number of other 10th-century sites in the wider region as well that the graves had been dug secondarily into the fill of earlier mounds, I analyse this issue in my paper in more detail.