Once again on the news of the Annales Alamannici of 863. On the question of the latin sources supporting 9th century survival of Avars in the Carpathian basin

Thoroczkay Gábor / Gábor Thoroczkay 

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_32

 

download pdf

 

A tanulmány sorra veszi az Annales Alamannici (Sváb Évkönyv) 863. évi avar vonatkozású hírének eddigi értelmezéseit, felhívva a figyelmet arra, hogy ez végső soron leginkább a morvák között élő avaroknak a kereszténység elleni támadásáról vagy ahhoz való csatlakozásáról szólhat, a Cirill-Konstantin és Metód-féle térítés idején.

 

Kulcsszavak: avar továbbélés, latin források, görög források, Annales Alamannici, 863. év, Nagymorva állam

 

The paper reviews the interpretations of the Annales Alamannici (Swabian Yearbook) of 863, which is related to the Avars, pointing out that it may ultimately be about the attack of the Avars who live among the Moravians against Christianity or on the contrary on joining the new faith, at the time of the Christian conversion activity of Cyril-Constantinus and Methodius.