Anthropological findings from the Roman-period cemetery at Ács-Öbölkúti-dűlő

Tóth Gábor – Merczi Mónika

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.1 (2015) 81–86

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2015.3.1_05

 

download pdf

 

2008 novembere és 2009 áprilisa között a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat megbízásából a Scott és Csoma szélerőmű-park területén, az Ács-Öbölkúti-dűlő lelőhelyen Fűköh Dániel vezetésével végeztek régészeti feltárást. A helyszínen egy késő római (3–4. szá-zadi) telep és a hozzá tartozó temető részletét sikerült feltárni. A feltárt 38 római kori sír a Magyar Nemzeti Múzeum leltározott gyűjteményébe tartozik. A nemi eloszlás alapján 18 eset-ben férfi, 13 esetben nő nyugodott a sírban. Az alacsony sírszám és a mennyiségében és minősé-gében nem reprezentatív temetőrészlet ellenére, a szükséges korrekciók után, kísérlet történt a halandósági viszonyok meghatározására. Mindenképpen figyelemre méltó a rövidfejűség magas aránya. Ha ezt a népességet is a római korban általános hosszúfejűség jellemezné, akkor azok-nak a vizsgálható koponyák között is meg kellene jelenni. Ez az embertani megfigyelés minden-esetre szükségessé teszi a régészeti leletanyag körültekintő és alapos vizsgálatát.

Kulcsszavak: Pannonia, római kor, antropológia

 

The paper presents the data revealed by the anthropological examination of the remains of 38 persons excavated in Komárom-Esztergom County. Mortality conditions were attempted to be determined. Due to the low percentage of skulls suitable for measuring, the anthropological parallelisms of the population could not be analyzed. Based on the few skulls we were able to measure, the high percentage of brachycephaly is conspicuous. If this population, too, were characterized by dolichocephaly widely characteristic in the Roman period, this must have been represented among the measurable skulls. Thus, the watchful and thorough investigation of the archaeological remains is needed.