Ein sarmatisches Adelsgrab am Szolnok-Szűcs-tanya

Schilling László – Bendő Zsolt – Váczi Tamás

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.1 (2015) 227–255

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2015.3.1_11

 

download pdf

 

A tanulmány egy 2–3. századi szarmata temetőrészletben feltárt sírral foglalkozik. A sír körárkos, halmos, férfitemetkezés, mely rablottsága ellenére újabb adatokkal szolgál a fa sírkamrák szerkezetére vonatkozóan. A sír jellegzetes leletei: egy gyűrűs markolatú kard töre-déke és a lábbeli szíjazatának berakásokkal díszített ezüstveretei. A berakások anyagát termé-szettudományos vizsgálatok során variszcitként azonosítottuk.

Kulcsszavak: Szolnok, szarmata kor, körárok, halom, fa sírkamra, gyűrűs markolatú kard, úgynevezett szarmata csatok, pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) vizsgálat, Raman mikro-spektrometriai vizsgálat, variszcit

 

Während der Probegrabung am Szolnok-Szűcs-tanya (Komitat Jász-Nagykun-Szolnok, Ungarn) wurde ein Teil eines sarmatenzeitlichen Gräberfeldes aus dem 2.–3. Jahrhundert mit einem Adelsgrab eines Mannes freigelegt. Das Grab war ursprünglich mit einem Grabhügel bedeckt und mit einem Kreisgraben versehen. Das Grab – trotz der zeitgenössischen Plünderung – lie-fert neue Angaben zu den hölzernen Grabkammerkonstruktionen. Charakteristische Grabfunde waren das Bruchstück eines Eisengegenstands mit Ringknauf – wahrscheinlich Fragment eines Ringknaufschwertes – und mit Steineinlagen verzierten Schuhriemenwerkbeschläge, die glück-licherweise in originaler Tragweise erhalten worden sind. Die naturwissenschaftlichen Unter-suchungen mit Rasterelektronenmikroskop und Raman-Mikrospektrometrie haben ermöglicht, das Steinmaterial der Einlagen als Variscit (AlPO4·2H2O) zu identifizieren.