Infant and child remains in the Sarmatian settlements

of the Great Hungarian Plain

Sóskuti Kornél

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.1 (2015) 341–370

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2015.3.1_15

 

download pdf

 

A szarmata településjelenségek egy speciális csoportját képezik azok az objektu-mok, melyekben emberi maradványok fordulnak elő. Az ilyenformán előkerülő emberi marad-ványok több csoportba sorolhatók. Egyik alcsoportjukként értelmezhetők a gyermekcsontvázak. Jelen tanulmány célja, hogy a Felgyő-Kettőshalmi dűlőben 2006–2007 során feltárt eseteket bemutassa és megkísérelje azok értelmezését. Az összegyűjtött adatok bemutatásával és elemzé-sével, valamint a feltárt temetőkben megfigyelt gyermeksírok előfordulásával válaszokat keres a szarmata gyermekek közösségen belül betöltött szerepére, társadalmi helyzetére.

Kulcsszavak: szarmata településjelenségek, gyermekmaradványok, emberáldozat, erőszakos cselekmények, szarmata gyermekek társadalmi helyzete

 

Special phenomena of Sarmatian settlements are those features which contain human skeletons and bones. Human remains found in such circumstances can be classified into several groups, and their occurrences are explained by several theories. Some authors consider that the remains belong to people killed in violent assaults, whereas others support the idea of ritual sacrifices.

Infant skeletons can be interpreted as a subgroup of human burials discovered in settlements. In most cases, regularly buried children can be found in numerous settlements. The aim of this paper is to introduce some of the above mentioned burials excavated in the past years and present interpretations of them. Special attention has been paid to the Felgyő-Kettőshalmi dűlő site, where the remains of 8 infants were discovered. It is also attempted to define the social status and communal role of children by introducing and analysing all relevant information available, including the occurrence of child burials disinterred in the excavated cemeteries.