In una magna civitate...

Gyóni Gábor

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.2 (2017) 245–252

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2017.3.2_11

 

download pdf

 

A magyar és az oroszországi szakirodalomban is immáron csaknem általánosan elfogadott vélekedés, hogy Julianus, a magyar dominikánus barát Biljar város közelében bukkant rá a keleti magyarokra, közvetlenül a kelet-európai tatár invázió előtt. A saját korában megapolisznak számító település neve a középkori orosz terminológiában Nagy Város volt. Ennek a helynévnek a tükörfordítása olvasható latinul a Riccardus-jelentésben, melynek szerzője tehát pontos („szlávos”) helymeghatározást adott, amikor beszámolt Julianus keleti magyar asszonnyal való találkozásának helyszínéről.

Kulcsszavak: Julianus, Biljar, Volgai Bulgária, Rusz, keleti magyarok, Nagy Város, Vlagyimir-Szuzdal

 

В современной научной литературе большинство исследователей разделяет точку зрения, что венгерский монах Юлиан нашел восточных венгров близь Биляра, самого крупного города Волжской Булгарии (и всей Восточной Европы) перед нашествием монголов. «Отчет Риккарда», рассказывающий о путешествии Юлиана, сообщает, что он нашел венгерку в «одном большом городе». Что это за город, долгие годы являлся спорным. Однако, принимая во внимание известия древнерусских источников, можно утверждать, что «большой город» Риккарда отождествляется с Великим градом древнерусских летописей. Таким образом, в сообщении Риккарда нет ничего таинственного, он (или Юлиан) дал вполне конкретную локализацию, которую в Венгрии столетиями не могли правильно интерпретировать, не зная русскую терминологию.

Экспедиции венгерских доминиканцев на восток принципиально изменили европейское представление о древней родине (Magna Hungaria) венгров: если раньше ее – по традиции античной географии - локализировали на Меотий, то после середины 13 в. уже на Среднюю Волгу и Волжско-Уральский регион.