The westernization of the Transylvanian Basin – Migration and/or acculturalization? Hairdress in the Transylvanian Basin in the 12th century

Nyárádi Zsolt – Gáll Erwin

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.2 (2017) 713–753

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2017.3.2_31

 

download pdf

 

A 10. század második felében, pontosabban Géza hatalomra jutásával, majd I. István királlyá szentelésével elkezdődött a Kárpát-medence intézményes „nyugatiasodása”, illetve nyugatosítása. A tanulmány első részében a „nyugatiasodás” fogalmával és a hozzá szervesen kapcsolódó kérdésekkel foglalkozunk. A temetők leletanyaga alapján feltehetjük azt a kérdést, hogy a mindennapok szintjén beszélhetünk-e „nyugatiasodásról” a Magyar Királyság keleti területein, illetve mikortól és milyen társadalmi mélységig? Amit régészetileg dokumentálni tudunk, a viseletnek a nyugati divathoz való igazodása, vajon nemcsak a társadalmi elit körében, hanem a hatalmi központoktól távoli területeken is végbement? Mindezt egy jól definiált földrajzi és kultúrtérben szándékozunk megvizsgálni a dolgozat második felében egy olyan divatelem – a hajtűviseletet – példáján, amely egyértelműen a nyugati kultúrkörből származik. Röviden áttekintjük a nyugati hajtűviselet alakulásának fontosabb állomásait, részletesen vizsgáljuk az Erdélyi-medence hajtűket tartalmazó temetőit, a sírok kísérőleleteit, a viseletrekonstrukció lehetőségeit és a keltezés kérdéseit.

Kulcsszavak: Magyar Királyság, Erdélyi-medence, 12. század, hajtűviselet

 

This paper is about the occurrence of an Árpád-age artifact which appeared in the Hungarian Kingdom in the 12th century. In our research, we aimed to reconstruct the hairdress of this period, based on the archaeological finds recovered from Arpadian-age churchyards in Transylvania. The hairpins which were in use in Western Europe from the 5th to the 9th century formed part, in the Anglo-Saxon-speeking region, of a hairdress fashion that spread throughout Christian Europe in the 12th century. When making general assessment of Transylvanian artifacts and their contexts, we can observe that copper-alloy hairpins with gilded globular heads are commonly found together with S-rings. Their appearance is associated with the Christian mentality and contemporaneous western fashion trends and clearly reflects the westernization of Hungarian state institutions.

A close scrutiny of these artifacts raises many questions that require further – especially anthropological – research. We can, however, be quite sure that these types of artifacts do not belong to the archaeological heritage of immigrant foreigners. Extending this study and the excavation of the earliest cemeteries may add to our knowledge on this subject.