Examination of materials and characterization of fabrication technologies of iron and precious metal artifacts from Csanádpalota

Török Béla ­ Kovács Árpád

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4–6. Conference of young scholars on the Migration Period. November 4–6, 2014, Esztergom

MŐT Kiadványok 3.2 (2017) 777–784

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2017.3.2_33

 

download pdf

 

A tanulmány Csanádpalota II. homokbánya 100. lh. SNR 468 és SNR 268 jelenségéből előkerült vas- és nemesfém tárgyak 2014-ben végzett archeometriai vizsgálatáról számol be. Jelen dolgozat ‒ a vizsgálati eredmények tömör, illetve a kétélű kard vizsgálati eredményeinek valamivel részletesebb bemutatása mellett ‒ a morfológiai és szövetszerkezeti megállapítások alapján a tárgyak készítésénél alkalmazott korabeli technológia fontosabb, a vizsgálati lehetőségek alapján kideríthető jellemzőire fókuszál. A vizsgálatok konklúziójaként megállapítható, hogy a vastárgyak egyféle, alapvetően alacsony, de heterogén karbontartalmú bucavasból lettek kialakítva, egyszerű, intenzívebb hűtés nélküli szabadkovácsolással. A nemesfémből készült tárgyak nem öntéssel, hanem legfeljebb kismértékű felmelegítés után hidegalakítással készültek, alapanyaguk kis aranytartalmú ezüst, amelyet vékony rétegben kis ezüsttartalmú arannyal vontak be.

Kulcsszavak: vas- és nemesfém leletek, SEM-EDS vizsgálat, mikroszerkezet, alakítási technológia

 

Some medieval iron and precious metal artifacts from an excavation at the site of Csanádpalota (see the section by Zsolt Gallina and Gyöngyi Gulyás in this volume), such as an iron sword, an iron knife, an iron stirrup, gilded silver plates and a ring were examined by the Archaeometallurgical Research Team of the University of Miskolc (ARGUM). The analyses were carried out at the Laboratory for Complex Image and Structure Analyses at the Institute of Materials Science at the University of Miskolc using scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectrometry (SEM-EDS) in order to reveal the composition, microstructure, mechanical properties of the artifacts and characterize their manufacturing processes.

The investigation has shown that the iron objects were made from single bloom pieces by the freeforging technique without any intensive cooling. The bloom has a low but heterogeneously distributed C-content. The precious metal artifacts were not cast but shaped by cold forming after no more than a slight heating. The base metal is silver containing a small amount of gold, coated in a thin layer of gold containing a small amount of silver.