A magyarok 9–10. századi Kárpát–Dnyeszter régióbeli jelenlétéről az írott források elemzése alapján

Роман А. рабинович / Roman A. Rabinovics

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015. / I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

MŐK Kiadványok 1 (2020) 109–134

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2020.1_06

 

download pdf

 

В статье рассматривается, по данным письменных источников, вопрос о возможной роли венгров в истории Карпато-Днестровских земель. Несмотря на скудность этих данных, можно предположить, что в тече-ние столетия – с 30-х гг. IX в. по 30-е гг. Х в. – венгры могли оказывать влияние политического характера на Карпато-Днестровский регион. Возможно, именно здесь располагалась Ателькуза или, по крайней мере, западная окраина Ателькузы – место пребывания венгров накануне их решающего перехода на новую роди-ну. Видимо, их непосредственное пребывание в регионе оказало существенное влияние на взаимоотношения местного населения, в том числе поднестровских племен уличей и тиверцев с могущественными соседями – Дунайской Болгарией и Киевской Русью.

Ключевые слова: Карпато-Днестровские земли, Ателькуза, венгры, уличи, тиверцы, Киевская Русь, Дунайская Болгария

 

Jelen munkánkban az írott források adatai alapján azt vizsgáljuk meg, hogy a magyarok milyen szerepet játszhattak a Kárpátok és a Dnyeszter folyó közötti terület történetében. Ha eltekintünk ezen adatok szűkösségétől, azt feltételezhetjük, hogy a 830-as és a 930-as évek közötti száz évben a magyarok politikai tényezőként lehettek jelen a Kárpát–Dnyeszter régióban. Lehetséges, hogy éppen itt helyezkedett el Etelköz, vagy legalábbis annak nyugati határvidéke – az a szállásterület, ahol a magyarok közvetlenül a honfoglalás előtt éltek. Egyértelmű, hogy közvetlen jelenlétük a régióban jelentős hatást gyakorolt a helyi népesség, többek között a Dnyeszter menti ulics és tiverc törzsek kapcsolatára a velük szomszédos két befolyásos állammal, Dunai Bulgáriával és a Kijevi Russzal.

Kulcsszavak: Kárpát–Dnyeszter régió, Etelköz, magyarok, ulicsok, tivercek, Kijevi Rusz, Dunai Bolgária