Vorwort

Türk Attila, Lőrinczy Gábor

MŐT Kiadványok 4. (2015) 7–10.

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2015.4_01

 

download pdf

 

180 évvel ezelőtt a Duna–Tisza közi régióban került elő az a lelet Benepuszta határában, amellyel megkezdődött a honfoglalás kori régészeti kutatás. A jelen kötetben bemutatásra kerülő öt lelőhely szintén ehhez a dél-alföldi régióhoz kapcsolódik. Munkánkkal igyekszünk a Maros-torkolat nyugati oldalának, a Duna–Tisza köze déli felének, de egyben a teljes Kárpát-medence 10. századi településtörténetének megismeréséhez hozzájárulni

Man fand vor 180 Jahren in der Donau–Theiss- Region, in der Gemarkung von Benepuszta, jenes Fundstück, das den Beginn der landnahmezeitlichen archäologischen Forschung markiert. Die im vorliegenden Band publizierten fünf Fundorte besitzen ebenfalls eine Verbindung zu dieser südlichen Tiefebene- Region. Mit unserer Tätigkeit versuchen wir mehr Erkenntnisse über die Siedlungsgeschichte des 10. Jahrhunderts der westlichen Seite der Muresch- Mündung, zur südlichen Seite des Donau– Theiss-Zwischenstromgebiets und zugleich des gesamten Karpatenbeckens zu erlangen..