Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 5.

Алексей Комар: История и археология древних мадьяр в эпоху миграции

Olekszij V. Komar: A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei

 

komar full

 

MŐT Kiadványok 5. (2018) 424 p.

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.5.

 

download pdf

 

A régészet dinamikusan fejlődő tudomány, hiszen nemcsak forrásai, hanem kutatási lehetőségei is alaposan kibővültek az utóbbi évek természettudományos vizsgálati módszerei révén. A munka szilárd alapját jelentő adatbázis, valamint a különböző kultúrkörök sajátosságainak és kapcsolatrendszerének világos értékelését a szerző  a szükséges óvatossággal a történeti folyamatokba ágyazva értelmezi is. Soha ekkora gyűjtésen és kitekintésen alapuló régészeti könyv nem jelent még meg erről a témáról.

Meggyőződésünk, hogy e munka mérföldkő a magyarok elődeinek kutatásában, magyar nyelven való megjelenése pedig ablakot nyit a hazai szakma és a nagyközönség számára Kelet-Európa régészeti hagyatékának jobb megismeréséhez. A régészeti leletek történeti interpretációjának módszertani háttere sokat finomodott a magyar kutatásban, ugyanakkor a hazai dolgozatokat olvasva az az érzésünk támad, hogy elhalványodott a kelet-európai régészeti hagyaték átfogó és részletekig menő anyagismerete.

A magyar nyelvű olvasó ebből a munkából naprakész tudásra tehet szert a leletanyag-elemzésekről és a régészeti módszertanról is. A szerző érdeme, hogy az új eredmények mellett egyúttal felhívja figyelmünket a valószínűleg örökre megválaszolhatatlan kérdésekre, így a dolgozat világos útmutatásként is szolgál napjaink és a jövő kutatása számára.