The radiocarbon dating, Bayesian analysis, and archaeological interpretation of the Early Avar Age cemetery of Szegvár-Oromdűlő

 

Lőrinczy Gábor – Siklósi Zsuzsa

A szegvár-oromdűlői temető és a Tiszántúl kora avar időszaka. The Szegvár-Oromdűlő Cemetery and the Avar Period in the Trans-Tisza Region.

MŐK Kiadványok 5 (2020) 669–699

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2022.5_10

 

download pdf

 

1980 és 1997 között Lőrinczy Gábor egy kora avar kori temető 467 sírját tárta fel Szegvár keleti határában, az Oromnak nevezett homokvonulaton az évenkénti homokbányászást megelőzően. A 21 000 m2-nyi feltárt területen a temetőnek csak a délkeleti szélét sikerült behatárolni mintegy 300 méter hosszon, az északkeleti szélét a homokbányászással megsemmisítették, míg a másik két irányban a temető folytatódik.1 A sírok egységesen ÉK–DNy irányításúak, változatos – aknás, padmalyos és fülkés – kialakításúak, az elhunytaknak szinte minden sírban mellékeltek állatokat, amiből a megnyúzott bőrüket és a bennük hagyott koponyát és csonkolt lábcsontokat helyezték el, ételmellékletként fej mellé juh hosszúfartövét és edényt mellékeltek. A temető közlése megtörtént, jelen tanulmányunkban a temető radiokarbon keltezésével foglalkozunk.

 

Our study focuses on the radiocarbon dating of the already published, Early Avar Age ceme-tery of Szegvár-Oromdűlő based on the common analysis of the radiocarbon measurements performed on the bones of 21 graves chosen from 467, and the archaeological assemblages.