Balta alakú amulettek a Kárpát-medence 11–13. századi hagyatékában. Régészeti megfigyelések a kora Árpád-kori rusz–magyar kapcsolatok kérdéséről

Агнеш Фюреди – Аттила Тюрк – Берталан Загорхиди-Цигань / Füredi Ágnes – Türk Attila – Zágorhidi-Czigány Bertalan

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 483–514

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_26

 

download pdf

 

Ключевые слова: Скандинавия, Прибалтика, Польша, Восточная Европа, Карпатский бассейн, амулеты-топорики, XI–XIII вв., контакты с Русью и Скандинавией, миниатюрные предметы.

Наше исследование показывает распространение одного из характерных для Северной и Восточной Европы предметов XI–XIII вв. – амулетов-топориков. Долгое время был известен лишь один экземпляр из Венгрии, но в последние годы их количество резко возрасло, что ожидаемо, так как подобные предметы – не редкость для Центральной и Восточной Европы. Использование миниатюрных предметов, в том числе амулетов-топориков, началось в Скандинавии в раннем средневековье, но их широкое распространение с XI в. в Восточной Европе однозначно связано с Русью. Венгерские исследователи обычно предполагали, что они распространялись вместе с наемниками из Руси. В данной статье мы используем широкую базу данных и объемный корпус западноевропейской литературы для освещения нового аспекта о происхождении данного артефакта в Карпатском бассейне в XI–XIII вв.

 

Kulcsszavak: Skandinávia, Baltikum, Lengyelország, Kelet-Európa, Kárpát-medence, balta alakú amulettek, 11–13. század, rusz és skandináv kapcsolatok, miniatürizált tárgyak

A tanulmány a 11–13. századi Észak- és Kelet-Európa egy jellegzetes tárgytípusának, a balta alakú amuletteknek magyarországi leleteit, illetve azok kapcsolatrendszerét mutatja be. A lelettípusnak sokáig csak egy Kárpát-medencei példányát ismertük, az utóbbi években azonban ugrásszerűen megnőtt a hazánkban előkerült darabok száma, ami a legfrissebb kelet-európai elterjedési térképek alapján várható is volt. A miniatürizált tárgyak, köztük a balta alakú amulettek használatának hagyománya valószínűleg Skandináviából indult a korai középkorban, de széles körű kelet-európai elterjedésük a 11. században egyértelműen a Rusz aktivitásához köthető. A tárgytípust a Kárpát-medence kora Árpád-kori hagyatékában a magyar kutatás eddig a Ruszból érkező zsoldosokhoz köthető importleletnek tartotta. Jelen tanulmány minden eddiginél nagyobb adatbázis és nemzetközi szakirodalom alapján foglalja össze ismereteinket erről a korábban kissé egyoldalúan értékelt tárgyról. Az új darabok összefoglaló közlése mellett a dolgozat további értelmezési lehetőségeket is felvet a leletek interpretációja kapcsán.