Mongolian and Manchu parallels in the structure of the Hungarian origin story

Kápolnás Olivér / Olivér Kápolnás

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.1 (2022) 499–504

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2021.4.1_28

 

download pdf

 

A mongol és mandzsu eredetmondát, illetve a múltról alkotott képet elemezve világos struktúrát és szerkezetet találunk. A forrásokból az is világossá válik, hogy egy adott réteg mikor és mi okból kerülhetett a megalkotott múltba. Ez alapján ugyanígy szétbonthatjuk a magyar eredetmondát, és fény derülhet egy­egy elemének eredetére és szerepére.

Kulcsszavak: Mongol, mandzsu és magyar eredetmonda

 

By analysing the Mongolian and Manchu origin stories and their image of the past, we can find a clear, exact structure. It also becomes clear when the different layers were added to the story and why. Based on this, we can dismantle the Hungarian origin story in the same way, and we can reveal the origin and the role each of its elements. Nowadays the relationship between the Huns and Hungarians is still a topic of interest and public debate. In the Hungarian chronicles we can find legends about the Huns, but in the related Mongolian written sources, the “Hun heritage” motif can not be regarded as an ancient element.

Keywords: Mongol, Manchu and Hungarian origin stories