Archaeometric study of the horse tacks from Debrecen-Agrár park: preliminary results

Piros Réka Ágnes – Mozgai Viktória – Bajnóczi Bernadett – Nagy Emese Gyöngyvér – Wieszner Balázs / Réka Ágnes Piros – Viktória Mozgai – Bernadett Bajnóczi – Emese Gyöngyvér Nagy – Balázs Wieszner

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_09

 

download pdf

 

Az 5. sz. második harmadára jellemzők a préselt aranylemezből, aranyozott ezüstlemezből és aranyozott rézötvözet lemezből álló leletegyüttesek. Jelen tanulmányban az ún. préselt aranylemezes horizontba tartozó Debrecen-Agrár parki áldozati lelet kézi XRF vizsgálatának eredményeit mutatjuk be. A kutatás célja a lószerszámzatok anyagösszetételének és díszítési (aranyozási) módjának meghatározása. A kantár veretei rézlemezre préselt aranyozott ezüstlemezek, a nyerget pedig poncolt aranyozott ezüstlemezzel díszítették. Az aranyozott felületeken nem mutatható ki higany jelenléte, mely alapján a korra jellemző tűzi aranyozástól eltérő típusú aranyozás használata feltételezhető.

 

Kulcsszavak: hun kor, lószerszámzat, préselt aranylemezes horizont, Kárpát-medence, kézi XRF

 

Objects made of pressed gold, gilded silver or gilded copper alloy plates are characteristic for the 2nd third of the 5th century AD. In this study, the horse tacks of the Debrecen-Agrár park ‘ritual deposition’, that belong to the ‘pressed gold plate horizon’, were analysed by using a handheld X-ray fluorescence spectrometer (hXRF). The aim of the research was to determine the chemical (elemental) composition and gilding method of these horse tacks. The gilded silver plates of the bridle mounts are pressed onto copper plates and the gilded silver plates of the saddle(s) were punched. No mercury was detected in the gilded surfaces, therefore, it can be assumed that a different type of gilding than ‘fire gilding’ – typical of the era – was used.