Makszim V. Kvitnyickij – Nyikolaj P. Tyelnov – Vitalij Sz. Szinyika – Türk Attila 

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_26

 

download pdf

 

 

A Fekete-tenger északnyugati előterében korai magyarokhoz köthető temetkezések leletkörét csak az elmúlt másfél évtizedben sikerült biztosan azonosítani. A korábban publikált és ebbe a régészeti horizontba sorolható lelőhelyek között ismert a Frumuşica falu közelében feltárt sír, amelyet 1975-ben a Középső-Dnyeszter jobb partján fedeztek fel. A temetkezést először 1981-ben publikálták és az Arany Horda időszakára keltezték. A leletegyüttesben ismert egy vaskés, egy csiholó és kova, az egykori íjon elhelyezett csontlemezek, vas nyílhegyek, továbbá kiemelkedő lelet a nyíltegezről származó díszített csontlemezek. A leletanyag elemzése azt mutatta, hogy a sír a korai magyar leletkörhöz köthető harcos-íjász temetkezése. A temetkezési rítus elemei és a leletanyag kronológiája lehetővé teszi, hogy ezt az általunk itt részletesebben bemutatott lelőhelyet egészen biztosan a 9. század – 10. század első harmadának északnyugat-fekete-tengeri régióban vizsgált korai magyar sírok csoportjához soroljuk.

 

Kulcsszavak: Korai magyar történelem, Frumusica, tegez, íjlemezek, Szubbotci horizont, Középső Dnyeszter vidék, 9–10. század, korai középkor

 

За последнее десятилетие ранневенгерские погребальные комплексы, ранее не выделенные в Северо-Западном Причерноморье, были уверенно локализованы на этой территории. В их числе грунтовое захоронение у с. Фрумушика, обнаруженное случайно на правобережье Среднего Днестра в 1975 г. и опубликованное в 1981 г. как золотоордынское. В состав инвентаря входили нож, кресало с кремнем, костяные накладки на лук, наконечники стрел, орнаментированные костяные пластины от колчана, костяное ушко от древка стрелы. погребальный инвентарь захоронения из Фрумушики суммарно соотносится с вещами, бытовавшими в IX — начале XI в. с преобладанием в IX—X вв. (концевые боковые накладки на лук, наконечники стрел в виде «секторовидного» срезня, наконечники 57 и 53 типа с продольным ребром в виде низкорельефного валика, костяные накладки на колчан).