Olekszij Komar 

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_28

 

download pdf

 

 

A cikk a J. Hojnovszkij által a kijevi Krivcov birtokon végzett terepi megfigyelésekből levont megállapítások elemzésével foglalkozik, mely információkat több mint egy évszázada kritikai ellenőrzés nélkül használták fel a régészeti munkákban. Különös figyelmet szentelünk a pirofillit lapokból készült szarkofágnak, amelyet korábban fejedelmi temetkezésként értelmeztek, és amelyet egy díszszablya kísért. Megvizsgáljuk a szablya technológiai és stilisztikai jellemzőit, kapcsolatát az úgynevezett Nagy Károly karddal, valamint a Rusz és a török nyelvű nomádok, illetve a honfoglalás kori magyarok hasonló fegyvereivel. Bemutatjuk azt a történelmi kontextust is, melyben az ilyen termékek megjelenhettek a Kijevi Ruszban.

 

Kulcsszavak: Kijevi Rusz, szarkofág, pirofillit, díszszablya, Nagy Károly kard, korai magyarok, toreutika