Fifty Shades of Post-Sāsānian

Sárközy Miklós / Miklós Sárközy

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.1 (2022) 421–442

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2021.4.1_21

 

download pdf

 

Jelen tanulmány a posztszászánida terminus vizsgálatát és kontextusának tisztázását tűzte ki célul. A mintegy száz éve német régészeti tanulmányokban feltűnt kifejezés mára szélesen elterjedt az iranisztikai szakirodalomban. A kifejezésnek azonban fontos ismerni az árnyalatait is. A posztszászánida kifejezést jól lehet használni a 628 utáni évtizedekre, a 750 előtti szászánida területekre valamint Észak­Irán (Ṭabaristān, Daylamān, Gīlān) szászánida utódállamaira, de nem használható Közép­Ázsiára. Emellett a posztszászánida kifejezés nem zárja ki a kora iszlám jelző használatát sem, éppenséggel pontosítja a kalifátus iráni területeinek ismeretét.

Kulcsszavak: posztszászánida, II. Ḫusraw, kalifátus, Ṭabaristān, Daylamān, Abbászidák, Közép­Ázsia

 

The present paper aims at throwing light at the origin, development and different meanings of the term called “post-Sāsānian”. Invented by German art historians and archaeologists hundred years ago, the term “post-Sāsānian” soon evolved and began to appear in various papers since the 1960’s. By this time this term has been widely accepted and enjoys popularity in different scientific works of Iranian studies. It appears that we can detect three main categories where this term can be used. First, the decades following 628, the year when Ḫusraw II the last real Sāsānian king was murdered. The second subperiod was until the end of the Umayyads (750 CE) where Sasanian society still played a pivotal role in the local administrations of the early caliphate. The post-Sāsānian term can be also applied for the history of northern Iran, the provinces of Ṭabaristān, Daylamān and Gīlān, where significant groups of the former Sāsānian aristocracy established post-Sāsānian states continuing Sāsānian culture and traditions well into the 9th century. The case of Central Asia and the post-750 Iranian lands (except those of Northern Iran) are more complex and cannot be called post-Sāsānian due to later developments and other influences.

Keywords: post-Sāsānian, Ḫusraw II, caliphate, Ṭabaristān, Daylamān, Abbassids, Central Asia