Muslim geographers’ and travellers’ accounts of the town of Arṯā and the Arṯānīya people

Klima László / László Klima

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.1 (2022) 463–480

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2021.4.1_24

 

download pdf

 

A muszlim geográfiai irodalomban külön csoportot képez al­Balḫī és két követője: al­Iṣtaḫrī és Ibn Ḥawqal. E szerzők számoltak be a rúszok három csoportjáról. Híradásukat későbbi szerzők is átvették, közülük a legfontosabbak al­Bakrī és al­Idrīsī. A muszlim geográfusok által felsorolt csoportok közül a harmadik neve arṯānīya. A csoport uralkodója Arṯā városában tartotta székhelyét. Az arṯānīya népet egyes kutatók szlávoknak, mások normannoknak határozták meg, többen pedig finnugoroknak ‒ erza­mordvinoknak vagy permieknek ‒ gondolták őket. A kutatástörténeti áttekintés után érveket sorolunk fel amellett, hogy az arṯānīya nép a mordvinok erza csoportjával azonosítható. Érvelésünk egyrészt történeti forrásokon alapul. Al­Iṣtaḫrī, Ibn Ḥawqal, Abū Ḥāmid al­Ġarnāțī és al­Qazwīnī leírásai azt bizonyítják, hogy az arṯānīya csoport csakis finnugor eredetű lehetett. Julianus, egy ismeretlen magyar püspök és G. Fletcher beszámolói alapján pedig azt állítjuk, hogy az arṯānīya népesség a finnugor népek közül az erza­mordvinokkal azono­sítható. Nyelvészeti alapon amellett érvelünk, hogy Arṯā neve az erza népnévvel azonos, az arṯānīya népnév és Rjazany városának neve pedig az erza népnév erzjany alakjából ered.

Kulcsszavak: Rúsz, mordvin, erza, arṯānīya, Arṯā

 

Al-Balḫī and his followers, al-Iṣțaḫrī and Ibn Ḥawqal constitute a separate group of Muslim geographers. These authors described the three groups of the Rus’ in the 10th century. Later, their data were used by other geographers, among them al-Bakrī and al-Idrīsī. The name of the third group of the Rus’ according to Muslim geographers was al­arṯānīya. The ruler of the group resided in the town of Arṯā. Some scholars identified the al­Arṯānīya people as a Slavic group, while others identified them with Vikings, and sever-al researchers regarded them as Finno-Ugric: Erzya-Mordvinians or Permic Finno-Ugric people. After a detailed history of research, this study argues that the al­Arṯānīya people can be identified with the Eryza-Mordvinian ethnic group, and the town of Arṯā is in fact identical to Ryazan. The arguments are partly based on historical sources: the descriptions of al-Iṣtaḫrī, Ibn Ḥawqal, Abū Ḥāmid al-Ġarnāțī and al-Qazwīnī prove that the al­Arṯānīya group could only be Finno-Ugric. Furthermore, based on the letters of Julianus, an anonymous Hungarian bishop and Fletcher the al­Arṯānīya people can be identified with Mordvinians. Linguistic arguments prove that the demonym al­Arṯānīya and the settlement name Ryazan come from the demonym Erzyań (Erzjań) used for the Erzya-Mordvinains.

Keywords: Rus, Mordvinian, Erzyań, arṯānīya, Arṯā