Archaeogenetic research of the Avar Period elite regarding their origin and social organisation

Csáky Veronika ‒ Gerber Dániel ‒ Csiky Gergely ‒ Koncz István ‒ Szeifert Bea ‒ Mende Balázs Gusztáv ‒ Egyed Balázs ‒ Pamjav Horolma ‒ Marcsik Antónia ‒ Molnár Erika ‒ Pálfi György ‒ Gulyás András ‒ Kovacsóczy Bernadett ‒ M. Lezsák Gabriella ‒ Lőrinczy Gábor ‒ Szécsényi-Nagy Anna ‒ Vida Tivadar / Veronika Csáky ‒ Dániel Gerber ‒ Gergely Csiky ‒ István Koncz ‒ Bea Szeifert ‒ Balázs Gusztáv Mende ‒ Balázs Egyed ‒ Horolma Pamjav ‒ Antónia Marcsik ‒ Erika Molnár ‒ György Pálfi ‒ András Gulyás – Bernadett Kovacsóczy ‒ Gabriella M. Lezsák ‒ Gábor Lőrinczy ‒ Anna Szécsényi-Nagy ‒ Tivadar Vida 

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_03

 

download pdf

 

Az avar állam és a népesség egy részének ázsiai eredete a régészeti és írott források alapján a kutatásban széles körben elfogadott elmélet, azonban az őshazájuk pontosabb földrajzi elhelyezkedése a mai napig vitatott. Az újonnan érkező csoportok mellett az Avar Kaganátus 6-9. századi népessége nagyon heterogén képet mutatott, ám a Duna-Tisza közén találunk egy társadalmilag, anyagi kultúrájában és antropológiai jellegében is homogénnek tekinthető 7. századi csoportot, melyet a kutatás a politikai-katonai elittel azonosít. Tanulmányunkban e réteg – a Duna-Tisza-közi avar kori elit – genetikai vizsgálatával foglalkoztunk. Az anyai, illetőleg apai származási vonalak feltérképezésével leírtuk ennek a zárt közösségnek a társadalmi szerveződését, genetikai rokonsági kapcsolatokat állapítottunk meg a vizsgált populáción belül, valamint számos archaikus és modern populációval való összehasonlítás során közelebb jutottunk az avar elit eredet kérdésének a megválaszolásához.

 

Kulcsszavak: Avar kori elit, mitokondriális genom, Y-kromoszóma, társadalmi szerveződés

 

The Avars settled in the Carpathian Basin after 568 AD and founded their empire called Avar Qaganate that was an important power in Central-Europe until the 9th century. This Qaganate was inhabited by many ethnicities, but besides these heterogenous groups the highest social stratum is obvious, which shows homogenous cultural and anthropological character. Our research focused on the mitogenome and Y chromosomal variability of twenty-six individuals of this well-characterised elite group buried at the centre of the Carpathian Basin more than a century after the Avar conquest. The Y-STR analyses gave evidence of a strikingly homogeneous Y chromosomal composition in contrast to the maternal (mitochondrial) lineages, and in the Danube-Tisza Interfluve is composed by haplotypes of N-Tat. This homogeneity reveals paternal kinship as a cohesive force in the organisation of the Avar elite strata on both social and territorial level, and kinship also had an important role in the usage of their cemeteries. The majority of the mitochondrial DNA variability represented Asian haplogroups. The maternal lineages were diverse, only a few identical haplotypes were observed, which denote a maternal relationship in various level between these samples.