The amulet find in Dabas – can it be linked to the russian „snake’s nest” amulets?

Fejes Bella / Bella Fejes

Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th Conference of scholars on the Migration Period. November 15–16, 2019, Budapest

MŐK Kiadványok 4.2. (2023)

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2023.4.2_21

 

download pdf

 

Dabas Templom-domb lelőhelyen a 2020-as ásatási szezonban találtak egy középkori sír sírföldjében a feltárók egy bronz amulettet. Kopottsága miatt a rajta lévő ábrázolások nehezen kivehetőek voltak, ugyanakkor így is észlelhető az előlapi ábrázoláson az emberi, szárnyas alak valamilyen bottal a kezében. Dolgozatom szempontjából, mégis a hátlapi, amorf motívum az érdekes, mivel ez kizárja annak lehetőségét, hogy a megtalált tárgy idézőbillog legyen. Már a feltárók is rámutattak, hogy a Rusz felé, pontosabban az óorosz „змеевики”, vagyis „kígyófészek” amulettek irányába lehetne elindítani a kutatást. Értekezésemben először is nagyon röviden áttekintem mik is az amulettek. Ezt követően taglalom az óorosz „kígyófészek” amulettek kutatását, a felállított tipológiákat, valamint a rajtuk megjelenő motívumokat. A lezárásban bemutatom a Magyarországon talált amuletett. Végezetül pedig, hogy miért látom úgy, a hazánk területén talált amulett párhuzamba állítható az óorosz „змеевики” amulettekkel. Mindazonáltal meg kell jegyezni még azt, hogy ez a tárgytípus további kutatási lehetőségeket vonzhat magával.

 

Kulcsszavak: középkor, amulett, Rusz, „змеевики”, óorosz amulett, „kígyófészek” motívum, magyar-rusz kapcsolat, Dabas, vallásosság, kereszténység, pogányság, bizánci amulettek, csernyigovi hrivnya, Mihály arkangyal

 

Amulets have been around for thousands of years. Plants, plant parts, minerals, stones, insects, animals, animal and human remains could all have been used to make them. It was believed that the material itself had a power that could be enhanced by moulding it. Amulets were mainly used to protect against some evil force, to increase fertility, to defeat enemies. The power of the early amulets was based on the belief in divine beings, as the power of the gods could to be harnessed in various magical symbols. In ancient cultures, this belief continues to live on. The supernatural is a part of everyday life. The belief that illness and misfortune were caused by malevolent fellow human beings was not questioned. Religion and magic were intertwined in ancient societies. By the 4th and 5th centuries, references to magic had already appeared in literary and philosophical texts, and the use of amulets had become commonplace. But Christianity was not so unresponsive to supernatural knowledge and power. Magic was universally condemned by the church of the 2nd century. Its rejection remained common even after Christianity became an accepted religion. At the same time, as Christianity became the religion of wider communities, traditions linked to earlier pagan practices (such as the survival of protective amulets) were incorporated into local religious life. Pagan formulas lived on with Christian invocation, but their apotropaic function remained unchanged.