The state of the archaeological research of the 9th/10th‒11th centuries in Moldavia (Romania). Some remarks on funerary places and stray finds in connection with axes

Gáll Erwin / Erwin Gáll

Первый Молдо‒Венгеский археологический круглый стол, посвященнный вопросам раннего средневековья Восточной Европы. Кишинёв, 10‒11 июня 2015. / I. moldáv‒magyar régészeti kerekasztal konferencia Kelet-Európa kora középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11.

MŐK Kiadványok 1 (2020) 253–278

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2020.1_13

 

download pdf

 

Moldvában a 10–11. század régészeti kutatásának jelenlegi elmaradott helyzete számos okra vezethető vissza. Emiatt jelen dolgozatunkban csak a leletanyag időrendi rendszerezését tűzhetjük ki célul. A Kárpát-medence és Bulgária területén, illetve egyes aspektusaiban egész Közép-Európában használt relatív kronológiai rendszert alkalmazhatónak találtuk Moldva esetében is, ennek azonban megvannak a maga korlátai, és a félreinterpretálás veszélyével is számolhatunk, de ebben a pillanatban jobb kiindulási pontot nem látunk. A más kelet-európai régiókban használt relatív kronológiai rendszer alapján 3 kronológiai csoportba sorolhatjuk a temetkezési helyeket, sírokat és szórványleleteket. Ugyanakkor szükséges hangsúlyoznunk, hogy a temetkezési helyeket és sírokat Kelet-Moldvában regisztrálták, míg a balták – szórvány- és depóleletként – a legnagyobb mennyiségben Nyugat-Moldvában kerültek elő. Hogyan értelmezhető ez a jelenség? Vajon életmódbeli különbségre utal, vagy egy adott kulturális különbség régészeti lecsapódására? Minderre a jövő kutatásai adhatnak választ.

Kulcsszavak: Moldva (Románia), 9/10‒11. század, temetkezési helyek, szórványleletek, balták

 

The current state of the archaeological research of the 10th‒11th centuries in Moldavia is quite backward for many reasons. Therefore in this paper we could only aim to set up a chronological order of the finds of this period. We think, that the relative chronological system used in the Carpathian Basin and Bulgaria, and in some aspects also in the whole territory of Central and Eastern Europe, can be applied in the case of Moldavia as well. This, of course, has certain limitations and the threat of misinterpretation, but at the moment we cannot see a better point to start from. On the base of the relative chronological system used in other regions of Eastern Europe, we can classify the funerary places, graves and stray finds into three chronological groups. However, we have to emphasize that, on one hand, funerary places and graves have been found in Eastern Moldavia, on the other hand, the biggest amount of axes was found as stray and deposit finds in Western Moldavia. How does this phenomenon can be interpreted? Does it indicate a difference in lifestyle or an archaeological manifestation of cultural differences? These questions can be answered only by future researches.

Keywords: Moldavia (Romania), 9th/10th‒11th centuries, funerary places, stray finds, axes