Sánta Zsombor: Földrajzi adatok az al-dunai utak és védelmi vonalak, valamint az erdélyi hágók honfoglalás kori szerepének megítéléséhez