Rólunk

Üdvözöljük a BTK Magyar Őstörténeti Kutatócsoportjának honlapján!

 

A 2012 januárjában létrejött MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársait nem kisebb célkitűzés vezérli, mint hogy méltó módon képviseljék a magyar tudományos élet legjobb hagyományait és legmodernebb kutatási tendenciáit. Legfontosabb feladatuknak a nemzetközileg kimagasló alapkutatások végzését tekintik a kilenc tagintézmény (MTA BTK Filozófiai, Irodalomtudományi, Művészettörténeti, Néprajztudományi, Régészeti, Történettudományi, Zenetudományi, Archeogenomikai és Moravcsik Gyula Intézet) által képviselt interdiszciplináris témakörökben. Céljuk a hazai és nemzetközi tudományos élet szereplőivel folytatott eszmecsere megújítása, valamint az, hogy eredményeiket a korszerű médiaeszközök segítségével a nagyközönség számára is láthatóvá tegyék. Ennek a törekvésnek a jegyében került sor 2012. február 23-án – a kutatóközpont belső munkatársaiból és az ország számos egyetemi és múzeumi kutatóhelyéről felkért külső szakértőkből – a Magyar Őstörténeti Témacsoport (MŐT) megalapítására, melyben a közreműködő szakemberek létszáma megközelíti a 40 főt. A csoport 2020-tól Magyar Őstörténeti Kutatócsoport néven folytatta működését. Az egyre nagyobb nyilvánosság mellett rendezett előadás-sorozatukon ezidáig a magyarság Kárpát-medencei honfoglalását megelőző őseihez köthető sztyeppei lelőhelyekkel, a székely írás kérdéskörével, a bizánci–magyar kapcsolatok régészeti hagyatékával, valamint a legfrissebb embertani, etnosz- és államelméleti kutatások értelmezési lehetőségeivel foglalkoztak. Jelen honlapon az előadássorozat mellett valamennyi modern hazai és nemzetközi tudományos magyar őstörténeti kutatási és publikációs eredménnyel megismerkedhet az érdeklődő.