A MŐK támogatásával megjelent önálló kiadványok

Benkő E. – Sándor K. – Vásáry I.: A székely írás emlékei. Corpus Monumentorum Alphabeto Siculico Exaratorum. Budapest 2021.

Nevizánszky G. – Prohászka P.: Honfoglalás és kora Árpád-kori soros temetők és leletek katasztere. SzlovákiaBudapest 2020.

Balogh Cs. – Szentpéteri J. – Wicker E. (szerk.): Hatalmi központok az Avar Kaganátusban. Kecskemét 2019.

Bagi Z. (szerk.): „ ...ugy irhassak mint volt”. Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. Győr–Szeged 2019.

Bácsatyai D.: A kalandozó hadjáratok nyugati kútfői. Budapest 2017.

László Gy.: A csákberény-orondpusztai avar kori temetőSzékesfehérvár 2017.

Balogh Cs. – Petkes Zs. – Sudár B. – Zsidai Zs. (szerk.): ...in nostra lingua Hringe nominant. Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapjáraBudapest–Kecskemét 2015.

Somogyvári Á. – Szentpéteri J. – V. Székely Gy. (szerk.): Település-történeti kutatások. Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza-Amler-bánya. Kecskemét 2014.

Révész L. – Wolf M. (szerk.): A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szeged 2013.