2021 Jászapáti

Honfoglalás kori leletmentő tanásatás a Jászságban – 2021 október

A PPKE BTK Régészettudományi Intézete és a BTK Magyar Őstörténeti Kutatócsoportja a Jász Múzeummal összefogva már évek óta kutatja a Jászság 10. századi településtörténtét. 2021 októberében Jászapáti határában a TKP és Árpád-ház program keretében hitelesítő tanásatást végeztünk egy korábbi homokbánya területén, ahol korábban izgalmas 10. századi leletek kerültek elő. Jászapátin 1979-ben egy homokbányát nyitottak, amikor több honfoglaló sírt megbolygattak. A lelőhelyre Csányi Marietta ment ki először leletmentésre. Ekkor egy férfi lovassírt tárt fel, melynek mellékleteiként íjcsontok, arany karika és aranylemez kerültek elő. (Csányi M.: Jászapáti-Homokbánya. Archaeologiai Értesítő 107 [1980] 250), véleménye szerint a temetőben több sír is lehet. Törőcsik István régésztől később megtudtuk, hogy további mellékletet is megmentett egy helyi férfi a homokbányászat során, melyek az idők folyamán elvesztek. Közöttük ismert egy bronzkarperec, több bronzgomb és egy csontpálca - talán függesztőfüles tegezpánt, amelyet egyébként a korszakban többnyire vasból készítettek.

A Jászság területén az utóbbi években lendületet vettek a terepbejárásokra és tervásatásokra épülő régészeti kutatási programok, amelyek a kezdetektől civil együttműködők részvételével és támogatásával valósultak meg. A régióból ismert honfoglalás és kora Árpád-kori régészeti hagyaték bámulatos mértékben bővült, ami örvendetes, mivel a Jászság korábban nem bővelkedett honfoglalás kori leletanyagban.

 

2 1