Régészeti és természettudományi adatok a Maros-torkolat nyugati oldalának 10. századi történetéhez

Archäologische Daten und naturwissenschaftliche Ergebnisse zur Geschichte des 10. Jahrhunderts des westlichen Ufers der Muresch-Mündung

 

Türk Attila, Lőrinczy Gábor, Marcsik Antónia

ISBN 978-963-9911-80-2

HU-ISSN 2064-8162

 

maros torkolat

 

Tartalom

 

Előszó / Vorwort

7

Türk Attila, Lőrinczy Gábor 

Régészeti adatok és természettudományi eredmények a Maros-torkolat nyugati oldalának 10. századi történetéhez / Archäologische Daten und naturwissenschaftliche Ergebnisse zur Geschichte des 10. Jahrhunderts des westlichen Ufers der Muresch-Mündung

11

Türk Attila, Lőrinczy Gábor

The context of the Szeged-Öthalom find: Carolingian coins in Hungarian graves and comparable coins in other contemporary hoards / A szeged-öthalmi temető érméi: összefüggések a honfoglaló magyar sírokban és más európai leletekben előkerült Karoling pénzek között

301

Simon Coupland, Luca Gianazza

Honfoglalás kori fémleletek anyagösszetételi vizsgálata készítéstechnikájuk és nyersanyagforrásuk tükrében / Untersuchungen zur Materialzusammensetzung der landnahmezeitlichen Metallfunde im Spiegel ihrer Herstellungstechnik und Herkunft des Rohmaterials

325

Csedreki László, Susanne Greiff, Langó Péter, Florian Ströbele, Türk Attila

Honfoglalás kori ezüst tárgyakon végzett XRF és PIXE vizsgálatok összehasonlító módszertani elemzése / Vergleichende methodische Untersuchung zu XRF- und PIXE-Verfahren bei landnahmezeitlichen Silberfunden

353

Csedreki László, Langó Péter, Türk Attila 

Honfoglalás kori csontvázak Szeged-Öthalom, V. homokbánya területéről / The 10th century skeletal material at Szeged-Öthalom

363

Marcsik Antónia

Archeogenetikai vizsgálatok Szeged-Kiskundorozsma-Hosszúhát és Szeged-Öthalom lelőhelyek 10. századi népességén / Archaeogenetical investigations on the 10th century populations from Szeged Kiskundorozsma- Hosszúhát and Szeged-Öthalom

371

Csősz Aranka, Mende Balázs

Honfoglalás kori csontmaradványok a Duna–Tisza köze déli területéről (Szeged-Algyő, Sándorfalva-Eperjes) / The anthropological analysis of the 10–11th century ad human skeletal remains at the southern part of the Danube–Tisza interfl uve (Szeged-Algyő and Sándorfalva-Eperjes sites)

377

Marcsik Antónia, Just Zsuzsanna, Szalai Ferenc

Szeged-Algyő és Sándorfalva-Eperjes 10. századi népességének kraniológiai összefüggései az Alföldön / Craniological interrelations between the 10th century populations of Szeged-Algyő and Sándorfalva-Eperjes in the Great Hungarian Plain

419

Szathmáry László, Holló Gábor, Marcsik Antónia 

Embertani adatok a Maros-torokkal szembeni mikrorégió 10. századi történetéhez / Anthropological data to the 10th century history of a microregio at the site opposite the mouth of the Maros River

433

Marcsik Antónia

A Maros-torkolattal szembeni mikrorégió 10. századi sírjainak archaeozoológiai vizsgálata / Archaeozoological examination of the 10th century graves from the microregion opposite of the Maros mouth

465

Vörös István