Konferenciavideók: Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés

A 2013. április 17-én és 18-án tartott konferencia előadásai

Fodor Pál: Megnyitó

Pálinkás József: Köszöntő

Vásáry István: Bevezető előadás

Régészet  embertan  genetika

Türk Attila: A korai magyar történet régészeti kutatása

Szőke Béla Miklós: A Kárpát-medence a Karoling-korban és a magyar honfoglalás

Szentpéteri József: Kritikai megjegyzések az avar–magyar asszimiláció kérdésköréhez

Fodor István: Elnöki zárszó

Révész László: A magyar honfoglalás kora. A Kárpát-medence a 10. században

Takács Miklós: A honfoglalás kor és a településrégészet

Fóthi Erzsébet: A Kárpát-medence 6–11. századi történetének embertani vonatkozásai

Raskó István: Genetikai múltba nézés, egy magyar torzó tanulságai

Mende Balázs Gusztáv: Genetikai múltba nézés, egy magyar torzó tanulságai

Kovács László: Elnöki zárszó

 

Csernus Sándor–Fodor Pál: Megállapodás aláírása

 

Nyelvtörténet

Bakró-Nagy Marianne: Módszerek a nyelvi őstörténet kutatásában: Az ugor példa

Agyagási Klára: A magyar–török nyelvi kapcsolatok

Zoltán András: A magyar–szláv nyelvi kapcsolatok

Hoffmann István: A helynevek mint az őstörténet forrásai

Honti László: Elnöki zárszó

 

Művelődéstörténet

Voigt Vilmos: A magyar ősköltészet

Hoppál Mihály: A magyar ősvalláskutatás (új) útjai

Pócs Éva: Samanizmus és a magyar ősvallás

Paksa Katalin: A magyar zene őstörténete

Paládi-Kovács Attila: Elnöki zárszó

 

Történelem  írott források

Zimonyi István: Arab források a honfoglalás kori magyarokról

Farkas Zoltán: A magyar honfoglalás korának bizánci forrásai

Veszprémy László: A magyar őstörténet latin forrásai

Szabados György: Identitásformák és hagyományok

Zsoldos Attila: Elnöki zárszó

 

Tudománytörténet

Benkő Elek: A székely írás emlékei és használata

Sándor Klára: A székely írás emlékei és használata

Szörényi László: Hunok és nem csak jezsuiták

Mester Béla: Vita a magyarok őstörténetéről Világos után

Mikos Éva: Honfoglalás a folklórban és a populáris kultúrában, avagy a honfoglalás néphagyományának forrásai

Glatz Ferenc: Elnöki zárszó

 

Tudományos rekonstrukció  hagyományőrzés

Sudár Balázs: Bevezető

Bíró Ádám: Régészeti leletanyagból hagyományélesztés? Megjegyzések egy honfoglalás kori magyar íj tudományos rekonstrukciója kapcsán 

Bencsik Péter: Régészeti leletanyagból hagyományélesztés? Megjegyzések egy honfoglalás kori magyar íj tudományos rekonstrukciója kapcsán

Igaz Levente: Hagyományőrzés, kísérleti régészet. Elmélet és gyakorlat Európában és Magyarországon

Magyar Attila: Történelmi életmód-rekonstrukció. Útkeresések, eredmények, tapasztalatok

Sudár Balázs: Elnöki zárszó

 

Összegzés

Róna-Tas András: Az őstörténeti konferencia hozadéka

Fodor Pál: Zárszó

 

Búcsúkoncertek

Kobzos Kiss Tamás: Búcsúkoncert

Sebő Ferenc: Búcsúkoncert

 

A videókat Tüskés Anna, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének munkatársa készítette.