2019 - Tiszaszentimre

A PPKE RI Magyar Őstörténeti és Honfoglalás kori Régészeti Tanszékének lelkes csapata a Szolnok megyei régészkollégákkal összefogva, hosszas előkészítés után 2019 márciusában egy kiemelkedően gazdag honfoglalás kori temetőt fedeztek fel Tiszaszentimre határában. A lelőhelyről műszeres felderítés során váltak ismerté az első leletek, amelyet hitelesítő feltárás követett. Az ásatása során három sírt sikerült megfigyelni, ahol a hosszú gombsorok és szervesanyag-maradványok, valamint test- és ruhaékszerek bizonyultak a legizgalmasabb leleteknek. A műszeres felderítés során újabb vereteket találtunk a korábban ismertté vált készletből, vagyis a lelőhely azonosítása sikerrel járt. A lelőhelyen végzett tanásatás jól illeszkedik a honfoglalás kori hagyaték leleti kapcsolatrendszerét feltáró magyar őstörténeti, és a Kárpát-medence középső területének 10. századi településtörténetét vizsgáló honfoglalás kori projektünkbe. A munkát ősszel igyekszünk folytatni, egészen a lelőhely teljes feltárásának eléréséig.

A kutatás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és a Bolyai+ (ÚNKP-18-4-PPKE-25) program, valamint az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportjának támogatásával valósult meg.

 

Fényképek