A korai magyarok Volga–Urál-vidéki régészeti hagyatékának kutatása, avagy az empíria és a fantazmagória viszonyáról

Владими р А. Иванов / Vlagyimir A. Ivanov

III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт, 6–10 июня 2016 г. ‒ 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia. Budapest, 2016. június 6–10.

MŐT Kiadványok 6 (2018) 93–102

DOI 10.55722/Arpad.Kiad.2018.6_06

 

download pdf

 

Ключевые слова: Magna Hungaria, кушнаренковская и караякуповская культуры, угры, мадьяры, бакальская общность

В статье анализируется соотношение дискурсов о пребывании древних угров-мадьяр (венгров) в Урало-Поволжском регионе с теми эмпирическими данными, на которых базируется эта проблема. По мнению автора, между содержанием предлагаемых дискурсов и археологическими источниками существует раз-рыв: дискурсы строятся вне контекста археологического источниковедения. И как следствие – сама по себе проблема (археологическое содержание «Великой Венгрии – Magna Hungaria» на Урале) приобретает уже гротескные черты: «древние венгры» оказываются везде, где их хотят найти (и находят) современные уральские археологи. Соответственно, археологическое содержание Magna Hungaria и ее географические границы приобретают все менее определенные очертания.

 

Kulcsszavak: Magna Hungaria, kusnarenkovói és karajakupovói kultúra, ugorok, magyarok, bakalszkojei kulturális egység

A tanulmány a korai ugorok (magyarok) Volga–Urál-vidéki jelenlétéről folytatott különböző viták és a korai magyar problematika alapját képező egzakt adatok viszonyát vizsgálja. A szerző véleménye szerint az említett viták tartalma és a régészeti adatok nincsenek átfedésben egymással, az egyes elméletek ugyanis nem veszik figyelembe a régészeti források által nyújtott kereteket. Ennek következtében a korai magyar problematika (illetve az uráli őshaza, Magna Hungaria régészeti vonatkozása) egészen groteszk kontextusba kerül: a kortárs uráli régészek mindenhol ’korai magyarokat’ vizionálnak, ahol meg szeretnék őket találni (és meg is találják). Emiatt viszont Magna Hungaria régészeti tartalma és földrajzi határainak leírása egyre homályosabb lesz.